CGK Zendingsnieuws: (internationale) ontmoetingen

uitgave van Dienstenbureau CGK | augustus 2022
Deze nieuwsbrief is voor:

studeren in Leiden vanuit China

IFES Nederland
In Nederland studeren veel jonge mensen uit heel de wereld. Zij zijn uiteraard niet 24/7 bezig met hun studie, ze leven ook gewoon. Dus kunnen ze ook kennismaken met Nederlanders en hun geloof. IFES-International benadert hen met het programma HOST. Dat programma draait met steun van zending in een zestal studentensteden. Maak kennis met het HOST-werk in Leiden. Meer lezen

ontmoet een Oekraïner die preekt in Siberië

Ontmoetingsdag Friedenstimme
Op 1 oktober organiseert Stichting Friedensstimme de jaarlijkse ontmoetingsdag. Bijzonder is dat daar dit jaar onder andere de Oekraïense evangelist Oleg Ljoebitsj (foto) samen met Jevgeni Schirsky verwacht wordt. Naast een ontmoeting met hem op deze dag in Barneveld, is er ook verder mogelijkheid om hem of andere zendingswerkers uit de voormalige Sovjet Unie te ontmoeten. Meer lezen

nieuwe medewerker op het Dienstenbureau

Masja Prins
Mijn naam is Masja Prins. Sinds 1 augustus werk ik als bureauondersteuner algemene zaken en zending bij het Dienstenbureau. Ik verricht administratieve, secretariële en organisatorische werkzaamheden voor algemene zaken, het deputaatschap zending en de zendingsconsulent. Daarnaast zal ik contact onderhouden met uitgezonden werkers op de diverse zendingsvelden, de plaatselijke kerken en zendingscommissies.
Meer lezen

zendingsdienst; een oproep om missionair te zijn

zendingsdienst aanvragen 2023
Hessel Visser, zendingswerker in Botswana, is niet alleen een goede Bijbelvertaler, hij heeft ook een duidelijke mening over preken. Hij zegt: ‘Zending moet een duidelijke plaats hebben in de preek die week aan week gehouden wordt. Het is belangrijk dat de preek missionair is en missionair maakt.’ Meer lezen

zendingswerkers in de schijnwerper: Wilke en Marlies den Hertog

Fam den Hertog
Elke Zendingsnieuws geven we in deze rubriek aandacht aan een missionaire diaconale werker of zendingswerker. Deze keer: Wilke en Marlies den Hertog. Zij wonen samen met hun kinderen in Thailand.
Via hun nieuwsbrieven houden zij hun achterban regelmatig op de hoogte van wat er zoal gebeurt. Wij lezen nu mee via de laatste nieuwsbrief waarin zij vertellen over de bekering van Film en over hun toekomstplannen in Thailand.

gebedspunten

  • dank voor IFES International Student Ministries en de contacten die via HOST gelegd werden met buitenlandse studenten. Bid voor de medewerkers van HOST, en voor de studenten die in het komende studiejaar bereikt gaan worden: dat zij het Goede Nieuws over Jezus zullen ontvangen en dat het hun levens verandert.
  • dank voor het werk dat Oleg Ljoebitsj al meer dan 25 jaar doet op de steppe in Siberië. Voor de mensen die in die tijd bereikt werden met het Goede Nieuws over Jezus. Voor de evangelisten die samen met Oleg onder vaak moeilijke omstandigheden hun werk doen in grote trouw. Bid dat de plannen om naar Nederland te komen kunnen doorgaan, zodat er tijdens de presentaties in kerken nog meer over het werk in Taimyr gedeeld wordt.
  • Dank dat op het Dienstenbureau het team zending versterkt werd door de komst van Masja Prins. Bid dat het werk van het team zending de kerken zal helpen om betrokken te zijn en te blijven op het verspreiden van het Goede Nieuws over Jezus in deze wereld.
  • Dank voor het getuigenis dat Wilke en Marlies den Hertog geven over Film, hoe het Goede Nieuws over Jezus in haar leven doorwerkt, ook al wordt zij daarom juist aangevochten. Bid dat er duidelijkheid komt over de manier waarop Wilke en Marlies en hun gezin in de toekomst betrokken kunnen zijn en blijven bij het werk in Thailand.
facebook instagram 
CGK Dienstenbureau Zending | Postbus 334 | 3900 AH Veenendaal
telefoon: 0318-582360, e-mail: zending@cgk.nl