CGK Zendingsnieuws: kennismaken met Noord-Ierland

uitgave van Dienstenbureau CGK | september 2022
Deze nieuwsbrief is voor:

kennismaken met missionair werk in Noord-Ierland: werken aan verzoening

missionair werk in Noord-Ierland
Op de foto v.l.n.r.: ds. Lukas, ds. Kortleven, ds. Van 't Spijker

Begin september brachten ds. Gert Kortleven en ds. Willem van ’t Spijker een werkbezoek aan de Evangelical Presbyterian Church of North Ireland (EPCNI). Zending steunt dit kleine kerkverband met een jaarlijkse bijdrage aan het missionaire werk dat hier gedaan wordt. Meer lezen

Rita Blankenstijn 25 jaar in dienst

Rita Blankenstijn jubileum
Op 1 september was het 25 jaar geleden dat zr. Rita Blankenstijn begon bij het Dienstenbureau. In de jaren die volgden heeft zij met name ook voor zending een belangrijke rol vervuld. Genoeg reden om daar in Zendingsnieuws dankbaar bij stil te staan. Meer lezen

ladies only – welkom thuis

ontmoetingsdag IntoMission
Op zaterdag 26 November organiseert IntoMission een Ladies Only! Een ontmoetingsdag voor vrouwen die terug zijn in Nederland en in hun ‘re-entry’ zitten. De vraag is in hoeverre je je weer ‘welkom thuis’ voelt. Er zijn verwachtingen, van jezelf, van het thuisfront. Je hebt zoveel meegemaakt in zo’n andere wereld en je bent niet meer dezelfde als toen je wegging. Meer lezen

zendingsdienst; een oproep om missionair te zijn

zendingsdiensten
Op de foto: ds. J. van 't Spijker

Hessel Visser, zendingswerker in Botswana, is niet alleen een goede Bijbelvertaler, hij heeft ook een duidelijke mening over preken. Hij zegt: ‘Zending moet een duidelijke plaats hebben in de preek die week aan week gehouden wordt. Het is belangrijk dat de preek missionair is en missionair maakt.’ Meer lezen

zendingswerkers in de schijnwerper: Familie Groeneveld

Fam Groeneveld
Elke Zendingsnieuws geven we in deze rubriek aandacht aan een missionaire diaconale werker of zendingswerker. Deze keer: Familie Groeneveld.
Via hun nieuwsbrieven houden zij hun achterban regelmatig op de hoogte van wat er zoal gebeurt.

gebedspunten

  • Dank voor de trouwe inzet van zr. Rita Blankenstijn voor het werk op het Dienstenbureau in het algemeen en het werk dat zij voor zending deed en doet in het bijzonder.
  • Dank voor de grote inzet die binnen het kerkverband van de EPCNI getoond wordt voor missionair werk. Bid dat er voor het werk in Foyle een vaste kracht gevonden wordt die bij de lokale bevolking woont en met hen verbonden kan zijn.
  • Bid voor zendingswerkers die terugkeren naar Nederland, dat zij een goede re-entry zullen hebben.
facebook instagram 
CGK Dienstenbureau Zending | Postbus 334 | 3900 AH Veenendaal
telefoon: 0318-582360, e-mail: zending@cgk.nl