nieuwsbrief diaconaat: de ander de naaste
uitgave van Dienstenbureau CGK | november 2022
Deze nieuwsbrief is voor:

materiaal hulpverleningszondag nu te bestellen

materiaal hulpverleningszondag nu te bestellen
Afgelopen week ontving elke diaconie een bericht met de link om het materiaal voor de hulpverleningszondag 2023 te bestellen. Het is aan te raden om met de kinderleiding te overleggen over het te bestellen jeugdmateriaal. U kunt tot en met 28 november uw bestelling doorgeven. Zonder bestelling sturen we het standaardpakket toe.

Meer lezen

tarwe voor Tigray

tarwe voor Tigray
Vorig jaar startten we de noodhulp voor de bevolking van de Ethiopische provincie Tigray. Nu kunnen we, na het bestand tussen overheid en rebellentroepen, starten met de hulp aan achterblijvers in de vorm van het verstrekken van groentezaden en meststoffen. Inmiddels is er meststof geleverd aan 600 huishoudens in de regio Tigray.

Meer lezen

gehandicapten krijgen een plek

gehandicapten krijgen een plek
Dit is het verhaal van David. Hij woont in Bubulo, een plaats in het oosten van Oeganda. Hier heeft Shalom Ministries samen met de lokale kerk een project gestart waarin weduwen, wezen en gehandicapten hulp krijgen om een duurzaam inkomen te verwerven. Deze mensen, waar David er een van is, moeten normaal gesproken bedelen om geld en eten. Dat is pijnlijk en enorm schadelijk voor het zelfvertrouwen. In het project krijgen deze kwetsbare mensen beroepsonderwijs, zodat hun kans op werk groter wordt en ze sterk en onafhankelijk worden.

Meer lezen

handreiking diaconale steun bij geldzorgen

reddingsboei
Uit een recente enquête blijken diaconieën graag bereid te zijn om mensen te helpen die in de knel komen. Opvallend is dat diaconieën vrijwel zonder uitzondering aangeven nog niet geconfronteerd te worden met huishoudens die door de inflatie niet meer rondkomen. Verder horen we dat diaconieën erg op zoek zijn naar een richtlijn om financiële hulpvragen te beoordelen. Die handreiking voor diaconale steun is er nu.

Meer lezen

projectinkomsten

In het overzicht van de inkomsten kunt u precies zien hoeveel giften er per project binnen zijn. Hartelijk dank voor uw steun! Helpt u mee om alle projecten vol te krijgen? Elk beetje helpt.

gebedspunten

Wilt u deze gebedspunten doorgeven voor voorbede of publiceren in de gemeentelijke nieuwsbrief? U kunt ook deze hele nieuwsbrief opnemen of deze op de website zetten. Vind alle nieuwsbrieven op deze pagina.
  • De beperkte toegang tot het oorlogsgebied Tigray in Ethiopië bemoeilijkt het transport van de meststoffen en groentezaden. Wil u hiervoor bidden?
  • Dank voor David, die dankzij de steun van Shalom Ministries goed op weg is naar een zelfstandig leven. Bid om doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen voor alle deelnemers in het project.
  • Ook in Nederland zijn mensen die het (financieel) moeilijk hebben. Wilt u ze opdragen in uw gebed? Bid ook om wijsheid voor diakenen en andere hulpverleners, als zij moeten afwegen welke hulp de meest effectieve is.
CGK Dienstenbureau Diaconaat | Postbus 334 | 3900 AH Veenendaal | 0318-582367 diaconaat@cgk.nl
volg ons op:
facebook website