CGK Zendingsnieuws: levens veranderen

uitgave van Dienstenbureau CGK | november 2022
Deze nieuwsbrief is voor:

leiding geven aan Iyani/Heidelberg

ds. Liphadzi en ds. Van 't Spijker
Ds. Tshililo Azwifaneli Liphadzi woont met zijn gezin in Centurion, een stad tussen Pretoria en Johannesburg. In Centurion is hij voorganger van een gemeente die vier preekplekken heeft. Zijn gemeente in Centurion betaalt zijn levensonderhoud, maar nog niet zo lang geleden heeft de synode hem benoemd om leiding te geven aan het opleidingsinstituut van de kerk: Iyani/Heidelberg. Een keer in de maand is hij een week in Sibasa, 470 kilometer van zijn huis.

Meer lezen

Bijbelvertaalwerk verandert ook ons leven

team bijbelvertalers in Botswana
Bij het Naro Language Project in D’kar, in het Ghanzi district is een team van 8 mensen bezig met het vertalen van het Oude Testament in het Naro. Tijdens een bezoek aan het team vragen we naar de invloed van het werk op het team. Het antwoord is niet moeilijk: het verandert ons hele leven.

Lees meer en bekijk het video-interview met een bijbelvertaler

Bijbelstudie in East Hanahai

Bijbelstudie met een kleine groep in East Hanahai
Hessel heeft in zijn hand een sleutelbos. Hij laat de verschillende sleutels zien. Ik kan niet verstaan wat hij zegt, maar raad dat hij uitlegt wat je met de verschillende sleutels open en dicht kunt draaien. Maar hij heeft die sleutels natuurlijk niet zomaar gepakt. In de woestijn volgt na de kerkdienst een Bijbelstudie over hoe je een broer of zus van een verkeerde weg kunt redden.

Lees meer en bekijk een videoverslag van een Bijbelstudie

zendingswerkers in de schijnwerper:
Janetta Fokkema

Janetta Fokkema
Elke Zendingsnieuws geven we in deze rubriek aandacht aan een missionaire diaconale werker of zendingswerker. Deze keer: Janetta Fokkema.
Via haar nieuwsbrieven houdt zij haar achterban regelmatig op de hoogte van wat er zoal gebeurt in Bolivia.

gebedspunten

  • Dank voor de toewijding en de missionaire koers aan het opleidingsinstituut Iyani/Heidelberg. Wilt u bidden dat dit voorbeeld ook ons in Nederland inspireert?
  • We vragen uw voorbede voor de Bijbelvertalers. Ze doen mooi, maar ook heel verantwoordelijk en soms moeilijk werk.
  • De Bijbel in de eigen taal raakt mensen duidelijk. Dank met ons voor de geestelijke groei van de betrokkenen, de kerkdiensten en de Bijbelstudies.
  • Bid u ook voor Janetta Fokkema?
facebook instagram 
CGK Dienstenbureau Zending | Postbus 334 | 3900 AH Veenendaal
telefoon: 0318-582360, e-mail: zending@cgk.nl