nieuwsbrief diaconaat: de ander de naaste
uitgave van Dienstenbureau CGK | januari 2023
Deze nieuwsbrief is voor:

hulpverleningszondag komt eraan!

hulpverleningszondag komt eraan!
Over een paar weken is het hulpverleningszondag. Het thema is dit jaar: Laat uw licht schijnen voor de mensen. We leven in een donkere tijd en er is veel somberheid. Discipelen, volgelingen van Jezus Christus zijn het licht van de wereld en brengen goede werken voort waardoor God, onze Vader, wordt verheerlijkt. Waar haal je het licht vandaan? En hoe ‘ben’ je het? Vragen die op deze zondag alle ruimte krijgen en hopelijk ook beantwoord worden.

Meer lezen

dank voor noodhulp Pakistan

dank voor noodhulp Pakistan
Een paar maanden geleden werd Pakistan getroffen door de heftigste overstromingen in de geschiedenis van het land. Via onze partner-organisatie daar geven we hulp. Dit is mogelijk gemaakt door het geld dat onze kerken voor deze noodhulp hebben ingezameld. Het is hulp op kleine schaal, maar het is er. Het geeft hoop. Namens al die families dank u wel!

Meer lezen

Eloiza: ‘ik heb geleerd dat ik waarde heb’

Eloiza: ‘ik heb geleerd dat ik waarde heb’
In Brazilië ondersteunen we een project dat begonnen is door kerken in de regio, die van Nederlandse afkomst zijn. Ze zagen hoe zwaar probleemjongeren het hadden en wilden hen ondersteunen vanuit het hart van het Evangelie van onze Here Jezus Christus. In het Jeugdcentrum Jardim Colonial geven ze aan deze kansarme jongeren de cursus ‘Voorbereid de Toekomst In’. Het doel is om ze een diploma te laten halen en ze voor te bereiden op een plek op de arbeidsmarkt. Hierbij het verhaal van Eloiza, 17 jaar (links op de foto).

Meer lezen

gevangenen en hun familie hebben u nodig

gevangenen en hun familie hebben u nodig
Gevangenenzorg Nederland doet mooi en belangrijk werk onder gevangenen, tbs-patiënten en hun families. We brengen onderstaande informatie graag onder uw aandacht en roepen u op om het werk te steunen door middel van een gift of door u in te zetten als vrijwilliger.

Meer lezen

dankuwel!

Over 2022 ontvingen we voldoende middelen om onze projecten te ondersteunen en zelfs iets meer dan dat: ruim € 500.000 totaal. We konden de liefde van Jezus Christus zichtbaar maken door deze daden van barmhartigheid en gerechtigheid. Dat willen we als diaconaat CGK graag markeren. Niet dat we nu achterover leunen, integendeel. Het stimuleert ons om voor 2023 door te gaan.

Voor de noodhulp in Oekraïne, Pakistan en Hoorn van Afrika kwam totaal meer dan
€ 600.000 binnen. Hiermee konden we veel hulp bieden. In deze nieuwsbrief leest u bijvoorbeeld wat we concreet in Pakistan met uw gaven konden doen. Wat kunnen we in een gebroken wereld ons steentje bijdragen om goed te doen in Jezus’ naam. Hier worden we bij diaconaat CGK echt warm en enthousiast van. We kunnen samen meer dan we denken.

Wilt u vanaf nu de diaconale projecten 2023 gebruiken voor uw giften? Als u informatie wilt over onze projecten, dan horen we dat graag. We verzorgen er ook video’s over en meer. Wilt u als gemeente een project voor een jaar of meer adopteren, dan komen we graag langs!

gebedspunten

Wilt u deze gebedspunten doorgeven voor voorbede of publiceren in de gemeentelijke nieuwsbrief? U kunt ook deze hele nieuwsbrief opnemen of deze op de website zetten. Vind alle nieuwsbrieven op deze pagina.

  • Dank God dat we met elkaar zoveel reguliere hulp en noodhulp konden geven in het vorige jaar. Bid dat hulpverleningszondag een bemoedigend begin mag zijn voor een nieuw jaar waarin we veel mensen kunnen ondersteunen.
  • Bid voor de mensen die betrokken en/of verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de projecten. Zij geven hiermee daadwerkelijk iets van de liefde van God door.
  • Bid voor daders en slachtoffers van criminaliteit, in het bijzonder voor de hulpvragers van Gevangenzorg in Nederland en het Jeugdcentrum Jardim Colonial in Brazilië. Dankt u ook dat het met Eloize, na een moeilijke tijd, goed gaat.
CGK Dienstenbureau Diaconaat | Postbus 334 | 3900 AH Veenendaal | 0318-582367 diaconaat@cgk.nl
volg ons op:
facebook website