CGK Zendingsnieuws: Groot is Uw trouw!

uitgave van Dienstenbureau CGK | januari 2023
Deze nieuwsbrief is voor:

zingen over Gods trouw in tijden van crisis

Siberië Tula
Elk jaar wordt in Tula een Zendingsconferentie gehouden van de onafhankelijke Baptisten, waar ‘onze’ evangelist Oleg Ljoebitsj ook bij hoort. Met de dreiging van een verdere mobilisatie is dat niet eenvoudig. Bijzonder is het om dan de evangelisten te horen zingen over Gods trouw, die groot is. Tijdens de conferentie werd een bemoedigingsboodschap voorgelezen die door ds. A. den Boer is geschreven.

registratie rond in Mozambique

Registratie rond in Mozambique
In 1998 werd in Mozambique een begin gemaakt met een Bijbelschool. Dat instituut werd bekend onder de naam InForTeM (Theologisch Vormingsinstituut in Mozambique) Na bijna 25 jaar is dat instituut nu voor de Mozambikaanse wet geregistreerd als een Mozambikaans opleidingsinstituut. Dat biedt kansen en is reden tot dankbaarheid. Meer lezen

nieuwste editie van Doorgeven

nieuwste editie van Doorgeven
In het laatste nummer van Doorgeven staan verhalen die we graag met u delen. Lees over Isaac Maleke en Jeremie Havigumana. Isaac is decaan aan Mukhanyo Theological College. Hij begeleidt studenten in hun discipelschapsweg. Jeremie is beheerder van het gebouwencomplex van Mukhanyo in KwaMhlanga en is daarnaast predikant in Zakheni. Hij neemt studenten vaak mee om bij hem in de wijk in de praktijk te brengen wat ze op MTC leren: getuigen van Jezus. Meer lezen

verlof drs. Wilke den Hertog

verlof drs. Wilke den Hertog
Wilke en Marlies zijn als zendingswerkers uitgezonden naar Thailand door de CGK van Leiden. In het voorjaar komen ze met verlof naar Nederland.
Tijdens het verlof zal Wilke in een aantal diensten voorgaan. Daarnaast is er ook gelegenheid voor een presentatie over het zendingswerk in Thailand. Hoe u een preekbeurt aanvraagt leest u hier. Meer lezen

mdw'ers in de schijnwerper: Jan en Tabitha Kievit

Familie Kieviet
Elke Zendingsnieuws geven we in deze rubriek aandacht aan een missionaire diaconale werker of zendingswerker. Deze keer: Jan en Tabitha Kievit.
Via hun nieuwsbrieven houden zij hun achterban regelmatig op de hoogte van wat er zoal gebeurt in Senegal.

gebedspunten

  • Dank voor de registratie van de Bijbelschool in Mozambique. Bid voor de studenten die via dit instituut hun vorming krijgen: dat zij met zegen mogen werken in de kerken die hen naar deze opleiding sturen.
  • Bid voor de evangelisten die in Rusland en de landen van de voormalige Sovjet-Unie hun werk doen onder de spanning van de oorlog met Oekraïne. Dat zij zich geborgen en veilig mogen weten in de grote trouw van God.
  • Dank voor de vele jaren die Jan en Tabitha Kieviet al mogen werken in Senegal. Dank voor het werk dat Tabitha als arts kan doen, en de betekenis die dat heeft voor de bevolking van Dakar en omgeving. Dank ook voor de inspirerende coaching die Jan mocht doen voor christelijke muzikanten in Senegal. Bid dat de muzikanten ook zonder die coaching doorgaan met het doorgeven van de boodschap van het Evangelie via hun muziek, en dat zij voor velen tot zegen mogen zijn daardoor.
facebook instagram 
CGK Dienstenbureau Zending | Postbus 334 | 3900 AH Veenendaal
telefoon: 0318-582360, e-mail: zending@cgk.nl