nieuwsbrief diaconaat: de ander de naaste
uitgave van Dienstenbureau CGK | februari 2023
Deze nieuwsbrief is voor:

70 jaar hulpverleningszondag

70 jaar hulpverleningszondag
Deze week herdenken we de watersnoodramp van 1953. De kerken hielden op de eerste zondag na de rampnacht inzamelingen om de getroffenen te helpen. Nu, 70 jaar later, houden we nog altijd op de eerste zondag van februari hulpverleningszondag.

Meer lezen

noodhulp in de Hoorn van Afrika

een blinde vrouw neemt voedsel in ontvangst
Onze noodhulp Hoorn van Afrika gaat door, omdat de nood aanhoudt. Er is ruim 100.000 euro binnengekomen. Ons eerste doel is gehaald. Hartelijk dank! Hierbij een weergave van de hulp die we met een deel van dit bedrag in Oeganda konden geven.

Meer lezen

hier is mijn leven!

hier is mijn leven!
Anette werd door de Pniel-kerk Veenendaal uitgezonden naar Afghanistan. Jarenlang deed ze ontwikkelingswerk. Totdat de Taliban oprukte en ze terug naar Nederland moest vluchten. Ik dacht: ‘Nu gaat het mis! Maar ook: Here, hier is mijn leven!’

Meer lezen

armoede in Nederland

oudere mevrouw met winterjas en energierekening bij de verwarming
De armoedehulpverlening van kerken en diaconale organisaties is veel en veelzijdig, maar vooral buiten de kerk is dat nauwelijks bekend. Dat blijkt uit het onderzoek 'Armoede in Nederland'.

Meer lezen

handreikingen voor diakenen

Graag wijzen we u op twee nieuwe handreikingen voor diakenen en anderen die bij het diaconale werk betrokken zijn.

De handreiking de collecte in de eredienst gaat in op de vraag hoe het digitaal collecteren een volwaardige plek in de liturgie kan krijgen.
De handreiking financiële ondersteuning bespreekt hoe diaconieën hulp kunnen bieden bij mensen die als gevolg van de inflatie in financiële problemen komen. Onderdeel van deze handreiking is een stappenplan.

U vindt de handreikingen op onze website: www.cgk.nl/handreiking

jaar 2022 in cijfers en signalen

jaar 2022 in cijfers en signalen
Het jaar 2022 is afgesloten. Hier kunt u zien wat er per project is binnengekomen. Voor de projecten gaf u ruim € 538.000 (voorlopige cijfers). Dat is iets om samen heel dankbaar voor te zijn.

Meer lezen

gebedspunten

  • De hongersnoodramp in de Hoorn van Afrika veroorzaakt veel leed. Wilt u bidden dat de geboden hulp daadwerkelijk helpt en mensen ook weer hoop geeft?
  • We zijn dankbaar dat Anette weer veilig in Nederland is en haar levenslessen met ons wil delen. Bid voor haar en voor alle andere missionair-diaconale werkers die soms heftige dingen meemaken in hun werk.
  • Dank voor het vele diaconale werk dat door of namens kerken in Nederland wordt gedaan en voor de erkenning van de overheid daarvan. Bid dat er een getuigenis van mag uitgaan naar een samenleving die God niet (meer) kent.
Wilt u deze gebedspunten doorgeven voor voorbede of publiceren in de gemeentelijke nieuwsbrief? U kunt ook deze hele nieuwsbrief opnemen of deze op de website zetten. Vind alle nieuwsbrieven op deze pagina.
CGK Dienstenbureau Diaconaat | Postbus 334 | 3900 AH Veenendaal | 0318-582367 diaconaat@cgk.nl
volg ons op:
facebook website