nieuwsbrief diaconaat: de ander de naaste
uitgave van Dienstenbureau CGK | maart 2023
Deze nieuwsbrief is voor:

een brief uit Oekraïne

DD Oekraine Iryna Linnyk met vlag
Iryna is leider van het rehabilitatiecentrum Het Anker in Oekraïne. In een brief vertelt zij ons over het leven en werken in een tijd van oorlog. Een leven tussen angst en hoop.

jongeren en diaconaat

jongeren en diaconaat
Na een catechisatieavond over diaconaat waren de jongeren van CGK Aalten het erover eens dat diaconaat niet alleen voor diakenen is. Ze bedachten vervolgens hoe ze zelf diaconaal actief zouden kunnen zijn.

Meer lezen

ik huilde van blijdschap!

ik huilde van blijdschap!
Kenny kan vanwege een chronische ziekte en niet naar een gewone school. Dat zou zijn vader ook niet kunnen betalen. In het Embrace Center (Burundi) kon hij terecht voor les op maat, maar het bleef een diepgewortelde wens om naar een echte school te kunnen. 'Toen ik te horen kreeg dat ik naar een christelijke Engelstalige school mocht, moest ik huilen van blijdschap!'

Meer lezen

SOS zeevarenden

SOS zeevarenden
Stichting SOS Zeevarenden is opgericht om pastorale en diaconale werk onder zeevarenden te doen. Diaconaat steunt het werk van de Stichting SOS Zeevarenden in deze startfase en kunt daarbij helpen.

Meer lezen

nodig Willianne en Elijah Olweny uit!

Elijah-en-Willianne
Elijah en Willianne werken in Kenya. Via hun stichting Light to Shine Foundation delen zij het evangelie en helpen zij op een praktische manier mensen die ernstig verzwakt zijn door hiv/aids en/of tbc.
Van half augustus tot half september hopen zij in Nederland te zijn. Willianne en Elijah komen graag een presentatie laten zien van hun werk. U kunt ze uitnodigen voor een presentatie in uw kerk via Arianne Hoekstra, a.hoekstra@cgk.nl.

opnieuw: handreikingen voor diakenen

Vorige maand attendeerden we u op twee nieuwe handreikingen voor diakenen en anderen die bij het diaconale werk betrokken zijn. De link in dat bericht bleek niet goed te werken. Daarom nogmaals, nu met de goede link.

De handreiking de collecte in de eredienst gaat in op de vraag hoe het digitaal collecteren een volwaardige plek in de liturgie kan krijgen.
De handreiking financiële ondersteuning bespreekt hoe diaconieën hulp kunnen bieden bij mensen die als gevolg van de inflatie in financiële problemen komen. Onderdeel van deze handreiking is een stappenplan.

U vindt de handreikingen op onze website: www.cgk.nl/handreiking

dank voor uw steun aan Turkije en Syrië

dd nh Turkije en Syrië 800x600
Na de aardbevingen in Turkije en Syrië startten we een noodhulpactie. U heeft zeer ruimhartig gereageerd op de vraag om steun. Er is al ruim 200.000 euro binnen en daar zijn we enorm dankbaar voor!
Uw gift gebruiken we om via onze partnerorganisaties voedsel, medicijnen, tenten en schoon drinkwater te verstrekken aan mensen die alles kwijt zijn. Het is bovendien een teken van hoop waar wanhoop heerst.

gebedspunten

  • Blijf bidden voor de mensen in Oekraïne, in het bijzonder voor iedereen die bij Het Anker betrokken is.
  • Samen met Kenny willen we danken voor de kansen die hij krijgt. Draag hem en de andere kinderen in het Embrace Center op in uw gebed.
  • Dank dat we hulp en hoop kunnen brengen in Turkije en Syrië. Wilt u niet alleen voor de slachtoffers, maar ook voor de hulpverleners bidden?
Wilt u deze gebedspunten doorgeven voor voorbede of publiceren in de gemeentelijke nieuwsbrief? U kunt ook deze hele nieuwsbrief opnemen of deze op de website zetten. Vind alle nieuwsbrieven op deze pagina.
CGK Dienstenbureau Diaconaat | Postbus 334 | 3900 AH Veenendaal | 0318-582367 diaconaat@cgk.nl
volg ons op:
facebook website