nieuwsbrief diaconaat: de ander de naaste
uitgave van Dienstenbureau CGK | april 2023
Deze nieuwsbrief is voor:

update aardbeving Turkije en Syrië

update aardbeving Turkije en Syrië
Het is nu acht weken geleden dat er in Turkije en Syrië tienduizenden slachtoffers vielen door grote aardbevingen. Met onze steun is een tentenkamp ingericht en wordt er onder andere voedsel, drinkwater en kleding aan de ontheemden verstrekt. Meral vertelt haar verhaal.

Meer lezen

vrijheid voor kindslaven in Haïti

vrijheid voor kindslaven in Haïti
Haïti was rond het jaar 1800 een van de eerste landen die slavernij afschafte. Maar nu, anno 2023, werken er zo’n 300.000 kinderen als slaaf in Haïtiaanse huishoudens. Wij steunen een organisatie die deze restaveks naar school laat gaan en psychosociale hulp biedt. Angy is zo'n bevrijde kindslaaf.

Meer lezen

vakantie voor wie anders niet op vakantie kan

Het schip Prins Willem Alexander is aangepast voor vakantiegangers met een lichamelijke beperking
Al 45 jaar organiseert een werkgroep vanuit onze kerken vakantiereizen voor mensen met een lichamelijke beperking, of ouderen die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen. De kosten voor dit soort reizen zijn hoog en de inkomens van wie meegaan zijn laag. Daarom willen we u vragen ons te helpen een deel van de kosten te helpen dragen.

Meer lezen

project in een gesloten land

project in een gesloten land
Ook dit jaar steunen we een project in een zeer gesloten land in Azie. We kunnen hier niet zo veel over zeggen en foto’s hebben we niet, maar het is nodig. Steunt u dit project?

Meer lezen

projectinkomsten

In het overzicht van de inkomsten kunt u precies zien hoeveel giften er per project binnen zijn. Hartelijk dank voor uw steun! Helpt u mee om alle projecten vol te krijgen? Elk beetje helpt.

gebedspunten

  • Bid voor kinderen in de verdrukking: de slachtoffers van de aardbeving in Turkije, de kindslaven in Haïti, de kinderen in gesloten landen en waar ook ter wereld.
  • Dank voor de mensen die zich voor deze kinderen inzetten en daarmee iets van Gods liefde en gerechtigheid uitstralen. En voor alle gulle gevers die dit werk mogelijk maken en er zo indirect zelf bij betrokken zijn.
  • We vragen uw speciale voorbede voor de zendings- en diaconale werkers die onder zeer moeilijke omstandigheden hun werk moeten doen.
Wilt u deze gebedspunten doorgeven voor voorbede of publiceren in de nieuwsbrief of app van uw gemeente? U kunt ook deze hele nieuwsbrief opnemen of op de website zetten. Vind alle nieuwsbrieven op deze pagina.
CGK Dienstenbureau Diaconaat | Postbus 334 | 3900 AH Veenendaal | 0318-582367 diaconaat@cgk.nl
volg ons op:
facebook website