CGK Missionair voor mensen met hart voor evangelisatie

Deze nieuwsbrief is voor:
uitgave van deputaten evangelisatie | april 2023
Deze nieuwsbrief ontvang je omdat je jezelf hebt ingeschreven als abonnee of in ons adressenbestand staat als bijvoorbeeld vertegenwoordiger van evangelisatiecommissie, kerkenraad of deelnemer aan het missionair leertraject.

Uw koninkrijk kome

uw koninkrijk kome
In de tien dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt er wereldwijd gebeden voor de komst van Gods Koninkrijk en voor mensen die God niet kennen. Vorig jaar deden er honderden mensen en tientallen kerken in Nederland mee aan Uw koninkrijk kome.

Iedereen kan meedoen door in de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren concreet te bidden voor vijf mensen in hun omgeving die Jezus (nog) niet kennen. Individueel of samen in de kerk. Zo bidden duizenden mensen wereldwijd voor de komst van Gods Koninkrijk en de vernieuwing van mensenlevens door de Heilige Geest.

Het materiaal van 2023 is nu beschikbaar.

boek: de Geest wijst de weg

boek: de Geest wijst de weg
De kerk is geroepen om te getuigen. Toch raken de kerken in Nederland meer leden kwijt dan er nieuwe bijkomen. Hoe kan de kerk aantrekkelijker worden en meer bijdragen aan een rechtvaardige samenleving? In het boekje De Geest wijst de weg beantwoordt ds. Marius Noorloos die vraag heel concreet en praktisch. Ds. Noorloos is predikant en gemeenteadviseur in de PKN en een autoriteit op het gebied van gemeenteopbouw.

Meer lezen

zorg dat je een missionair hart hebt

jurjen ten brinke
Ds. Jurjen ten Brinke is predikant van Hoop voor Noord, een multiculturele gemeente in Amsterdam-Noord. Hij werkt vanuit de gedachte van de integrale missie. Wat dat inhoudt en welke consequenties dat heeft, vertelt hij in een blog voor Tearfund.

'In mijn context in Amsterdam-Noord, met onze veelkleurige kerk Hoop voor Noord: ja, we doen ‘gewoon goed’, zoals een christen geroepen is te doen. Ja, ook als mensen geen christen worden blijven we hen dienen, van hen leren en met hen optrekken. Ja, we delen uit en lopen een extra mijl, zoals de Bijbel zegt. En ja, we gunnen iedereen een ontmoeting met Jezus. En dat weet je ook van ons, vroeg of laat. In die zin is er nooit een dubbele agenda. En je zult merken dat we je blijven liefhebben, ook als je níet wilt geloven.'

nieuw lesmateriaal over de schepping

ontdek de schepping
In de nieuwsbrief van CGJO stond onderstaande bericht.

Aan de hand van het scheppingsverhaal heeft Petra Crofton zes groene workshops geschreven waarmee kinderen uit de kerk de natuur rondom de kerk gaan onderzoeken en ontdekken! Met dit lesmateriaal kun je als kinderwerker heel makkelijk zes keer een kindernevendienst of bijbelkas over natuurbeleving en zorgen voor de schepping organiseren. Na een kort Bijbelverhaal over de scheppingsdagen, ga je met de kinderen naar buiten voor de buitenspeurtocht. Verder staat het materiaal boordevol natuurweetjes, knutselwerkjes en quizzen. Heel afwisselend, leerzaam en interessant voor nieuwsgierige kinderen in de leeftijd van 5 – 10 jaar die alles willen weten over Gods mooie schepping!

gebedspunten

  • Bid voor mensen in je omgeving die Jezus nog niet kennen.
  • Dank voor kerken die bewust het contact zoeken met niet-gelovigen in de omgeving en in woorden en daden van Jezus getuigen. En bid voor de kerken die dat (meer) zouden willen, maar waar het nog niet goed lukt.
  • Dank voor Gods mooie schepping!
EV pay-off Gods missie brengt mensen in beweging
CGK Dienstenbureau team evangelisatie | Ghandistraat 2 | 3902 KD Veenendaal
volg ons op:
twitter facebook linkedin website