CGK Zendingsnieuws: nieuwe stijl

uitgave van Dienstenbureau Zending | april 2018
Deze nieuwsbrief is voor:

Zendingsnieuws nieuwe stijl

BZ nieuw-beter
Nieuw is niet altijd beter…, maar in dit geval denken wij wel dat het beter kán! Daarom brengen wij vanaf volgende maand Zendingsnieuws uit als e-mailnieuwsbrief. Er zijn tegenwoordig handige programma’s om eenvoudig aantrekkelijke nieuwsbrieven per e-mail te versturen.
We sluiten dus aan bij hoe ook andere kerken en dienstverleners hun nieuwsbrieven vormgeven. De voordelen voor u zijn dat u snel een overzicht ziet als u de mailbox opent, dat u onze nieuwsbrief nu ook goed op de smartphone kunt bekijken en dat u handig kunt doorklikken naar meer informatie over een onderwerp. De voordelen voor ons zijn de eenvoudige manier van opmaak, de integratie van de nieuwsbrief met onze website, de mogelijkheid om meer beeldmateriaal en filmpjes te delen en een eenvoudige koppeling met social media. Nog een maandje dus en u ontvangt de nieuwsbrief-nieuwe-stijl in uw mailbox.

Nieuwe zendingsconsulent

Nieuwe zendingsconsulent
Op donderdag 12 april hebben deputaten zending ds. Willem van ’t Spijker van Hilversum benoemd tot zendingsconsulent. Hij volgt ds. Arjan Hilbers op, die op 1 september met pensioen hoopt te gaan.

Meer lezen

Overlijden baba Ndala

Overlijden baba Ndala
Vanuit KwaNdebele kwam halverwege deze maand het wat verlate bericht dat oud-evangelist baba P.V. Ndala op 28 maart was overleden.

Meer lezen

Presentatie fam. Mol?

Presentatie fam. Mol?
Ab en Clarine Mol bezochten begin april het Dienstenbureau in Veenendaal. Aan het All Nations College bereiden zij zich sinds augustus voor op hun uitzending naar Thailand. Deze zomer hopen zij tijdelijk naar Nederland te komen …

Meer lezen

Terug naar Nederland

Terug naar Nederland
Missionaire diaconale werkers Gerwin en Petra Petersen bereiden zich in Papua Nieuw Guinea voor op hun vertrek naar Nederland, in de zomer. Voorgoed!

Meer lezen

Fondswerving voor mdw’er

BZ Fokkema fondswerving 600
Missionaire diaconale werkers (mdw’ers) worden door plaatselijke CGK-kerken uitgezonden, in samenwerking met een zendingsorganisatie. Zij moeten zelf zorgen voor het geld dat hun uitzending mogelijk maakt. Daarbij worden zij altijd gesteund door een thuisfrontcommissie (tfc). Samen zetten de aspirant-mdw’er en de tfc allerlei activiteiten op touw om fondsen te werven. Janneta Fokkema is door de kerk van Siegerswoude-De Wilp uitgezonden naar Bolivia, voor de organisatie Serving in Mission. Op 9 juni is er in de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) in Ureterp een zangavond, met het christelijk Urker Mannekoor Crescendo. Wat een mooie actie om geld in te zamelen!

Brief uit Siberië

BZ Siberie 600x450
Dankbaarheid spreekt uit de brief van Alexej Kondratov, een van de evangelisten in Tajmyr, het zendingsgebied van de Russische baptisten dat door de zending wordt ondersteund, o.a. door het mogelijk te maken dat de gezinnen van de evangelisten op verlof gaan. Br. Kondratov schrijft: ‘Wij groeten jullie, geliefde broeders en zusters en kinderen van de hemelse Vader! De genade zij met allen die onze Heere Jezus Christus liefhebben in onverderfelijkheid! (Efeze 6:24). Het gezin Kondratov (Alexej, Tatjana en 10 kinderen) schrijft jullie. Wij wonen in Tajmyr, nederzetting Karaul. Wij evangeliseren hier en in de omliggende nederzettingen. Bovendien bezoeken wij de rendierfokkers op de toendra. Hoewel wij elkaar niet kennen, hebben wij een goede gemeenschap door onze hemelse Vader, zodat jullie ons, die zo ver weg wonen, hulp kunnen geven. Van harte bedankt voor het geld, dat jullie gaven voor ons verlof. Wij hadden zelf deze vakantie gepland, maar er waren moeilijkheden om tickets op de juiste tijd te kopen. Er was geen mogelijkheid om andere tickets later te krijgen. Toen kwam jullie hulp, God zij gedankt! Mo­ge de Heere jullie belonen, hier op aarde en in de hemel!’

Actie Cement Burundi

Actie Cement Burundi
Verschillende kerken helpen via een plusproject mee bij dit prachtige opbouwwerk in Burundi. Er is daar dringend behoefte aan cement voor de bouw van kerkjes. Stenen bakken de mensen zelf: grote stapels van uit klei gevormde stenen worden met een vuur onderin de stapel gebakken. Dat kost alleen arbeid, geen geld! Bij veel kerken liggen al grote stapels …

Meer lezen

Gebedspunten

Wij danken de Here voor zijn zorg voor de voortgang van het zendingswerk: er werd een nieuwe zendingsconsulent benoemd. Ons gebed is voor ds. Willem van ’t Spijker voor wie in de komende tijd veel gaat veranderen. Al in juni zal hij beginnen aan zijn inwerkperiode. We bidden ook voor de gemeente De Verbinding in Hilversum, die met een vacature krijgt te maken.

We bidden voor de familie van de overleden evangelist Ndala in KwaNdebele, Zuid-Afrika. In dankbaarheid denken we aan het werk dat br. Ndala en de andere evangelisten mochten doen in het zendingsgebied KwaNdebele, naast de zendelingen die daar actief waren. Met elkaar hebben deze werkers veel betekend voor de opbouw van de gereformeerde kerken in KwaNdebele.

We bidden voor de fam. Petersen die zich voorbereidt op definitieve terugkeer naar Nederland. De ouders Gerwin en Petra keren terug, de kinderen verlaten het land waarin zij opgroeiden en gaan bij wijze van spreken emigreren. Wat een veranderingen! De Here zij hen nabij.
CGK Dienstenbureau Zending | Postbus 334 | 3900 AH Veenendaal
telefoon: 0318-582360, e-mail: zending@cgk.nl