CGK Missionair voor mensen met hart voor evangelisatie

Deze nieuwsbrief is voor:
uitgave van deputaten evangelisatie | juni/juli 2023
Deze nieuwsbrief ontvang je omdat je jezelf hebt ingeschreven als abonnee of in ons adressenbestand staat als bijvoorbeeld vertegenwoordiger van evangelisatiecommissie, kerkenraad of deelnemer aan het missionair leertraject.

nieuw verschenen: basisboek missiologie

Auteurs, redacteur en sponsor presenteren het nieuwe basisboek missiologie

Appeltjes van Oranje

Recent verscheen het boek 'Betrokken in Gods missie' bij uitgever KokBoekencentrum. Dit basisboek missiologie is bedoeld om studenten aan theologische opleidingen en werkers in de kerk te helpen om doordacht en positief betrokken te zijn bij Gods missie in de wereld. Elke kerkenraad heeft inmiddels een exemplaar cadeau gekregen.

Meer lezen
Appeltjes van Oranje
Thuis in West en Assen Bloeit zijn kanshebbers voor de Appeltjes van Oranje! Dat is een prijs van 25.000 euro en een beeldje dat is ontworpen door prinses Beatrix. De teams van beide projecten zijn geroerd en bemoedigd door de vele positieve reacties vanuit het hele land.

Meer lezen

nog een keer: burendag 2023

... en zoek als kerk de verbinding met de buurt
September klinkt (gelukkig) nog heel ver weg, maar als je als kerk iets leuks wilt maken van burendag, kan je nu alvast activiteiten bedenken. Burendag is een heel eenvoudige en natuurlijke manier om als kerk met buurtgenoten van buiten de kerk in contact te komen. Het geeft je de bovendien gelegenheid om eens te peilen wat er in de buurt leeft en hoe je als kerk in de wijk diaconaal aanwezig kunt zijn.
Doen jullie mee?
Lees meer

gastcollege voor TUA-studenten

gastcollege missionaat: een kans om studenten eenthousiast te maken voor diaconaal en missionair werk
In mei verzorgden wij een gastcollege voor tweedejaarsstudenten van de TUA. Deze gastcolleges zijn onderdeel van het vak missionaat. We spraken over de zendingssituatie in Thailand, de missionaire praktijk in de Nederlandse context en de Bijbelse grondslag van het diaconaat en hoe dat in de praktijk van het kerkelijk leven kan worden vormgegeven. De studenten maakten ook een Pauluswandeling door Veenendaal.

Meer lezen

gebedspunten

  • Dank voor de waardering die er is voor missionaire plekken als Thuis in West en Assen Bloeit. Bid met ons mee dat er meer van zulke initiatieven mogen ontkiemen rondom onze kerken.
  • Het nieuwe basisboek missiologie is belangrijk voor de toerusting van studenten en ambtsdragers. Dank voor deze mogelijkheid en bid dat die vrucht mag dragen.
  • Bid je nog steeds dagelijks voor je buren? Volhouden!
EV pay-off Gods missie brengt mensen in beweging
CGK Dienstenbureau team evangelisatie | Ghandistraat 2 | 3902 KD Veenendaal
volg ons op:
twitter facebook linkedin website