nieuwsbrief diaconaat: de ander de naaste
uitgave van Dienstenbureau CGK | juli/aug 2023
Deze nieuwsbrief is voor:

schoon drinkwater in Oekraïne

Geen gangbare foto voor een diaconaatnieuwsbrief. Deze pomp is een belangrijk onderdeel van waterzuiveringssystemen uit Urk die in Oekraïne worden ingezet. Elk systeem kan een dorp van schoon drinkwater voorzien. Dankzij uw steun kunnen wij tien dorpen aan schoon drinkwater helpen.
Meer lezen
nieuwe leden werkgroep binnenland diaconaat cgk
We zijn blij dat twee nieuwe leden de werkgroep binnenland van het deputaatschap diaconaat komen versterken. De werkgroepleden denken mee over actuele diaconale thema’s en over de toerusting van diakenen. Ook beoordelen en monitoren ze binnenlandse diaconale projecten.

Meer lezen

Appeltjes van Oranje

Appeltjes van Oranje - bedankt voor je stem!
Thuis in West en Assen Bloeit zijn kanshebbers voor de Appeltjes van Oranje! Dat is een prijs van 25.000 euro en een beeldje dat is ontworpen door prinses Beatrix. De teams van beide projecten zijn geroerd en bemoedigd door de vele positieve reacties vanuit het hele land.

Meer lezen

resultaten van SchuldHulpMaatje

SchuldHulpMaatje hielp 25.074 mensen online en bood 9.653 mensen begeleiding door een vrijwilliger
Veel diaconieën zijn plaatselijk betrokken bij SchuldHulpMaatje. Onlangs verscheen het jaarverslag en het jaarbericht waarin te lezen valt wat SchuldHulpMaatje in 2022 heeft bereikt.

Meer lezen

lezen en schrijven in je moedertaal heeft impact

Ook zondagsscholen beschikken nu over lesmateriaal in de lokale taal
Dagombakinderen uit het noorden van Ghana groeien op met de lokale taal Dagbani, terwijl op school alleen wordt lesgegeven in het Engels. We ondersteunen onderwijs in de moedertaal. Ook voor het kerkelijk leven blijkt dat van groot belang.

Meer lezen

House of Joy in Ter Apel

In House of Joy kunnen asielzoekers even gewoon mens zijn.
Na de zomer opent Stichting Gave in Ter Apel een House of Joy, een plek waar vluchtelingen terecht kunnen voor ontspanning en ontmoeting en kracht kunnen vinden voor een nieuwe start. Gave werkt in Ter Apel onder andere samen met de werkgroep Helping Hands uit Mussel die verbonden is aan de CGK van Mussel.

Meer lezen

gebedspunten

  • De mensen in Oekraïne hebben nog steeds, en misschien wel meer dan ooit, uw voorbede nodig. Bid u mee?
  • Dank voor mensen die zich bekommeren om mensen die een steuntje in de rug nodig hebben en zo iets van Gods liefde uitdragen.
  • Bid voor de medewerkers en betrokkenen van Thuis in West en Assen Bloeit. De prijs zou een belangrijke opsteker voor hun diaconale werk zijn.
Wilt u deze gebedspunten doorgeven voor voorbede of publiceren in de nieuwsbrief of app van uw gemeente? U kunt ook deze hele nieuwsbrief opnemen of op de website zetten. Vind alle nieuwsbrieven op deze pagina.
CGK Dienstenbureau Diaconaat | Postbus 334 | 3900 AH Veenendaal | 0318-582367 diaconaat@cgk.nl
volg ons op:
facebook website