header missionair

CGK Missionair: pionieren doe je samen

uitgave van deputaten evangelisatie | mei 2018
Deze nieuwsbrief is voor:
Deze nieuwsbrief ontvang je omdat je in ons adressenbestand zit, bijvoorbeeld als vertegenwoordiger van evangelisatiecommissie, kerkenraad, deelnemer van het missionair leertraject of als je je zelf hebt ingeschreven als abonnee.

samen in Nederland: leergemeenschap

samenwerking PKN CGK leergemeenschap
Ds. Jelle Nutma: 'Ik ben dankbaar!' Deputaten evangelisatie legden op 15 mei formeel een samenwerking vast met de Protestantse Kerk Nederland. Het partnerschap betekent een steun in de rug voor onze pioniers die met hun teams kunnen instromen in de 'leergemeenschap pionieren'.
Lees meer ...

is pionieren iets voor ons?

vliegende start
1 - leergemeenschap pionieren
Op 17 mei gingen we vliegend van start met een zogenoemde Verkendag Pionieren. Vier gemeenten schoven aan. Zij hebben het verlangen een team uit te zenden om toe te groeien naar een nieuwe missionaire gemeenschap. De missionair consulenten bieden daarvoor een 3-jarige begeleiding, samen met de Protestantse Kerk Nederland. Dit programma voor pioniers is een verbreding van ons aanbod. Meer informatie: evangelisatie@cgk.nl.
2 - missionair leertraject
Ook kerken die niet aan een eigen pioniersplek denken, blijven wij ondersteunen. Onder meer in de missionair leertrajecten die ieder najaar van start gaan.

In deze leertrajecten ontdekken gemeenteteams hoe zij de missionaire roeping van hun gemeente kunnen vormgeven.

samen in Europa: CTCE conferentie

CTCE Conference 2018
Europabreed pionieren. Klik op de afbeelding en meld je aan. De City to City Europe conferentie is dit jaar in Krakau. Neem je hele pioniersteam mee voor visievorming, teambuilding en het delen van geleerde lessen. Ontmoet er meer dan 700 kerkplanters, hun teamleden en pastors. Meerdere deelnemers uit Nederland, ook uit onze kerken, hebben zich al aangemeld. Hoofdspreker is dr. Tim Keller uit New York.

vacature gemeenteopbouwwerker

Hoop voor Noord gemeenteopbouwwerker mei18
Om nieuwe mensen te blijven ontvangen en te begeleiden en om te kunnen blijven pionieren, is bij Hoop voor Noord een stabiele en sterke geloofsgemeenschap nodig met alle aandacht die daarvoor noodzakelijk is. Klik op vacature gemeenteopbouwwerker en reageer vóór 2 juni als dit werk op deze plek je hart heeft!

samen op de camping (film)

filmpje Bussum evangelisatie en recreatie
Kamperen met oma dus. Heel goed! Of doe je liever iets anders? Evangelisatie- en Recreatieproject Bussum zoekt jongerenwerkers, kinderwerkers, recreawerkers, volwassenenwerkers... Meld je aan bij er.bussum@gmail.com voor 1 week in de periode 23 juli t/m 20 augustus, en je houdt nog steeds heel veel vakantie over. Tip: kijk ook even op hun eigen Facebookpagina E&R Project Bussum!

privacy: nieuwe wetgeving

privacy (AVG)
Op 25 mei treedt in de Europese Unie de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Overheden, bedrijven en andere organisaties zijn verplicht aan te tonen welke persoonsgegevens ze verzamelen en hoe die worden gebruikt en beveiligd. Wij ook.
Aangezien wij met regelmaat een nieuwsbrief sturen met belangrijke informatie willen wij graag weten of je deze nieuwsbrief wilt blijven ontvangen. Er is een mogelijkheid om je af te melden. Klik onderaan deze nieuwsbrief op 'uitschrijven' en je verdwijnt uit het mailingsysteem van al onze nieuwsbrieven. Dan ontvang je dus helemaal geen nieuwsbrieven meer van ons. Wil je bepaalde gegevens aanpassen (bijvoorbeeld uitschrijven voor één van de nieuwsbrieven, je mailadres wijzigen)? Gebruik dan de link 'je abonnement beheren', eveneens onderaan deze nieuwsbrief.

meer informatie

We zijn wettelijk verplicht je van deze wetgeving op de hoogte te brengen. Wij hopen natuurlijk dat je onze nieuwsbrief blíjft lezen. Meer informatie over de privacy-wetgeving en onze kerken op: cgk.nl/privacy.
CGK Dienstenbureau team evangelisatie | Ghandistraat 2 | 3902 KD Veenendaal
volg ons op:
twitter facebook linkedin website