nieuwsbrief diaconaat: de ander de naaste
uitgave van Dienstenbureau CGK | oktober 2023
Deze nieuwsbrief is voor:

Binnenlandse diaconale projecten

Binnenlandse diaconale projecten
Nood heeft veel gezichten. Soms indringend en massief, als we bijvoorbeeld denken aan de aardbeving in Marokko of de overstromingen in Libië. Maar soms ook bijna onzichtbaar, bijvoorbeeld als het gaat om verborgen armoede of eenzaamheid in onze eigen omgeving. Diaconaat steunt ook die kleine, onzichtbare projecten in ons eigen land.

Meer lezen

Nieuw project: Toolbox kwetsbare jongeren

Oeganda is een prachtig land op de evenaar in Oost-Afrika. Jarenlang werd het land geteisterd door conflicten en onveiligheid. Dat is nu verleden tijd, maar de gevolgen zijn dat niet, vooral niet voor de kinderen en jongeren in dit land. Diaconaat steunt een nieuw project om die jongeren na hun beroepsopleiding op weg te helpen.

Meer lezen

Verlof Hetty en Tjeerd

Hetty Bloem en haar man Tjeerd Zuidema (missionair-diaconaal werkers) komen in het najaar met verlof naar Nederland. Hetty en Tjeerd zijn in november beschikbaar voor het geven van presentaties, zij delen graag hoe is om te leven en te werken als missionair-diaconaal werkers in Zuid-Afrika.
Hetty heeft in 2005 in Zuid-Afrika de stichting Indlu Yethema, wat betekent 'huis van hoop', opgericht. Zij werken in de township en nederzettingen rond Kriel onder de mensen die besmet zijn met HIV/AIDS. Naast het verstrekken van thuiszorg, voedselpakketten, transport naar reguliere medische hulp geven Hetty en Tjeerd ook voorlichting en brengen zij het evangelie door dit uit te dragen in woord én daad.

Update noodhulp christenen Pakistan

Het is nog maar een paar weken geleden dat duizenden moslims kerken en huizen in het christelijke dorp Jaranwala vernielden. Veel christenen vluchtten uit het dorp en bivakkeren nu in een vluchtelingenkamp. We startten een noodhulp voor hen. Wat is er inmiddels gebeurd?

Lees meer en bekijk de video

Verantwoording noodhulp Sulawesi

Het Noordelijke deel van het Indonesische eiland Sulawesi werd in het najaar 2018 en winter 2019 getroffen door een zware aardbeving en enorme vloedgolf getroffen. Daarbij vielen honderden doden en duizenden gewonden. Diaconaat startte een noodhulpactie, waarvan het grootste deel besteed werd aan directe steun vanuit onze zusterkerken in het getroffen gebied. Slachtoffers kregen rijst, mie, kleding, drinkwater en medicijnen.

Kerk in Zendingssituatie

Nederland is steeds meer zendingsgebied. God is steeds meer onbekend. Hoe richten we onze kerken daarop in? Hoe dragen wij het Evangelie uit? We willen kerken hierin ondersteunen. Onder de naam Kerk in zendingssituatie delen we inspirerende praktijkvoorbeelden. In deze nieuwsbrief een filmpje uit Assen.

Om mensen buiten de kerk te bereiken, moet je relaties leggen. In Assen staan daarom de huisgroepen centraal. Mensen met verschillende achtergronden praten hier in een huiselijke sfeer over het geloof. Marion: "Geen vraag die ik stel is raar."
Meer informatie en inspiratie vindt u op de webpagina Kerk in zendingssituatie.

Projectinkomsten

In het overzicht van de inkomsten kunt u precies zien hoeveel giften er per project binnen zijn. Hartelijk dank voor uw steun! Helpt u mee in de ondersteuning van deze projecten? Elk beetje helpt.

gebedspunten

  • Bid voor de mensen in nood hier in Nederland. Die nood ís er, zichtbaar of onzichtbaar!
  • Bid voor een goede reis terug naar Nederland voor Hetty en Tjeerd. En voor een goed verblijf en goede ontmoetingen.
  • Blijf bidden voor de vervolgde christenen in Pakistan, of de onrust en onzekerheid mag stoppen. En dank dat onze partner ter plaatse, YWAY, hen al veel heeft mogen en kunnen steunen.
Wilt u deze gebedspunten doorgeven voor voorbede of publiceren in de nieuwsbrief of app van uw gemeente? U kunt ook deze hele nieuwsbrief opnemen of op de website zetten. Vind alle nieuwsbrieven op deze pagina.
CGK Dienstenbureau Diaconaat | Postbus 334 | 3900 AH Veenendaal | 0318-582367 diaconaat@cgk.nl
volg ons op:
facebook website