nieuwsbrief diaconaat: de ander de naaste
uitgave van Dienstenbureau CGK | decemer 2023
Deze nieuwsbrief is voor:

Hulpverlening in Nepal gaat door

Hulpverlening in Nepal gaat door
Nepal werd in november getroffen door een zware aardbeving. Onze partner geeft noodhulp. Een van de teamleden beschrijft de schrijnende situatie.

Meer lezen

Hulpverleningszondag komt eraan

Hulpverleningszondag komt eraan
Deze week wordt er op het Dienstenbureau van onze kerken hard gewerkt om alle materialen voor de hulpverleningszondag te verzenden. Dus houd uw brievenbus in de gaten.

Meer lezen

Kersthulp aan Turkije

Kersthulp aan Turkije
Dankzij uw steun hebben we al veel kunnen doen voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Maar er is meer nodig. We stuurden u daar vorige week een aparte mail over, maar willen het hier opnieuw onder uw aandacht brengen. Wilt u opnieuw helpen?

Meer lezen

Landbouwtraining predikanten

Landbouwtraining predikanten
Predikanten in Zambia moeten als 'tentenmakers' kunnen voorzien in hun eigen onderhoud. Theologiestudenten krijgen daarom ook een landbouwtraining. Diaconaat ging op werkbezoek.

Meer lezen

De impact van doneren aan een Afrikaanse kerk

De impact van doneren aan een Afrikaanse kerk
Uit nieuw onderzoek van het Britse onderzoeksbureau State of Life blijkt dat één euro voor een Afrikaanse kerk wordt omgezet in zeven euro aan sociale impact. Pastor Kudinha Thanks vertelt hoe dat werkt.

Meer lezen

Kerk in Zendingssituatie

Nederland is steeds meer zendingsgebied. God is steeds meer onbekend. Hoe richten we onze kerken daarop in? Hoe dragen wij het Evangelie uit? We willen kerken hierin ondersteunen. Onder de naam Kerk in zendingssituatie delen we inspirerende praktijkvoorbeelden. In deze nieuwsbrief een filmpje uit Haarlem.

In Amsterdam laten de mensen van Hoop voor Noord buurtgenoten merken dat ze er mogen zijn, door bij de voedselbank koffie aan te bieden en een praatje te maken. In die gemoedelijke sfeer ontstaat er contact. Gerda: "Hier kon ik mijn verhaal kwijt. Dat lucht heel erg op."
Meer informatie en inspiratie vindt u op de webpagina Kerk in zendingssituatie.

Projectinkomsten

In het overzicht van de inkomsten kunt u precies zien hoeveel giften er per project binnen zijn. Hartelijk dank voor uw steun!

Helpt u mee om onze ondersteuning van de projecten compleet te maken? Elke collecte, gift, groot of klein helpt. Laten we samen deze CGK-projecten dragen.
Kent u anderen die zich betrokken voelen bij diaconaat? Stuur deze nieuwsbrief gerust door! Met meer mensen zoals u kunnen we nog meer het verschil maken.

gebedspunten

  • Bid voor de slachtoffers van rampen, zoals in Nepal en Turkije.
  • Dank voor de impact van het werk van de kerk! Bid voor alle mensen die zich vanuit hun geloof inzetten voor anderen, in Nederland en in het buitenland. Dankzij hun inzet voelen mensen buiten de kerk zich weer gezien.
  • Bid voor predikanten in opleiding, met name voor de 'tentenmakers' en de predikanten voor wie diaconaat een belangrijk deel van het takenpakket zal zijn.
Wilt u deze gebedspunten doorgeven voor voorbede of publiceren in de nieuwsbrief of app van uw gemeente? U kunt ook deze hele nieuwsbrief opnemen of op de website zetten. Vind alle nieuwsbrieven op deze pagina.
CGK Dienstenbureau Diaconaat | Postbus 334 | 3900 AH Veenendaal | 0318-582367 diaconaat@cgk.nl
volg ons op:
facebook website