CGK Missionair voor mensen met hart voor evangelisatie

Deze nieuwsbrief is voor:
uitgave van deputaten evangelisatie | januari 2024
Fijn dat je meeleest. Met deze maandelijkse nieuwsbrief houden we je op de hoogte van allerlei ontwikkelingen op missionair gebied en inspireren we je met artikelen, ideeën en evenementen. CGK Missionair is interessant voor iedereen die bij evangelisatie is betrokken of er belangstelling voor heeft.
Heb je zelf iets te delen, laat het ons dan vooral weten: evangelisatie@cgk.nl.

Kerk in zendingssituatie

Nederland is steeds meer zendingsgebied. God is steeds meer onbekend. Hoe richten we onze kerken daarop in? Hoe dragen wij het Evangelie uit? We willen kerken hierin ondersteunen. Onder de naam Kerk in zendingssituatie delen we inspirerende praktijkvoorbeelden. In deze nieuwsbrief een filmpje uit Lelystad.

De meeste mensen zijn niet van plan ooit een kerk binnen te gaan. In Lelystad hebben kerken dus een stadsherberg gecreëerd om met stadsbewoners in gesprek te raken: BinnenInn. Geke: "Er wordt naar me geluisterd. Dan ga je met een ander gevoel weer naar huis."
Meer informatie en inspiratie vindt je op de webpagina Kerk in zendingssituatie.

Missionair jaarverslag 22|23 gepubliceerd

Missionair jaarverslag 22|23 gepubliceerd
Kijk met ons in dankbaarheid terug op het werk van team evangelisatie en raak geïnspireerd om samen door te gaan met de verspreiding van het Evangelie.

Meer lezen

Boek: Zoeken naar de dingen die boven zijn

Boek: Zoeken naar de dingen die boven zijn
Onlangs verscheen een nieuw waardevol boek voor iedereen die in seculier Nederland het evangelie helder en uitnodigend wil delen. Petra de Jong-Heins schreef een reflectie.

Meer lezen

"Wat is mijn taak als predikant als het gaat om de missionaire roeping van de gemeente?"

Wat is er nodig om het ambt van predikant meer missionair vorm te geven? Ds. Rein den Hertog, voorzitter van deputaten evangelisatie, deed onderzoek naar die vraag en promoveerde vorige maand. Hij vertelt er meer over in een inspirerend interview in De Wekker.

Lees het interview in De Wekker

Netwerkdag landelijk team pionieren

Netwerkdag landelijk team pionieren
De jaarlijkse netwerkdag van het landelijk team pionieren is belangrijk om bij te praten over bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen. Missionair consulent Petra de Jong-Heins was erbij.

Meer lezen
Help je mee om nog meer mensen bij het werk van evangelisatie te betrekken? Deel deze nieuwsbrief met anderen. Samen kunnen we een grotere impact maken.

gebedspunten

  • Dank God voor de zegen die Hij gaf op het missionaire werk vanuit onze kerken en bid om een zegen voor dit nieuwe jaar.
  • Bid dat onze kerken en predikanten (nog) meer oog krijgen voor de missionaire roeping van de gemeente en mogelijkheden gaan zien om daar invulling aan te geven.
We kunnen allemaal op heel verschillende manier betrokken worden bij Gods missie. Bijvoorbeeld door te bidden en te geven. Wist u dat u het werk van evangelisatie kunt steunen via een donatie, uw erfenis of een periodieke schenking? Uw steun betekent enorm veel voor ons. Lees hier meer over nalaten en periodiek schenken.
EV pay-off Gods missie brengt mensen in beweging
CGK Dienstenbureau team evangelisatie | Ghandistraat 2 | 3902 KD Veenendaal
volg ons op:
twitter facebook website