nieuwsbrief diaconaat: de ander de naaste
uitgave van Dienstenbureau CGK | september 2021
Deze nieuwsbrief is voor:

17 oktober Micha Zondag

recht zaaien
De CGK is partner van Micha Nederland. Tijdens de Micha Zondag staan duizenden kerken stil bij sociale en ecologische gerechtigheid. Het thema is 'Genieten van genoeg'. Lees meer en download het themapakket.

eerste update noodhulp Haïti

in puin
De CGK begon een noodhulpactie in samenwerking met onze partners op Haïti. Een eerste update over de noodhulp en goed nieuws van onze partners. Lees meer...

totale verandering

weet jij wat het wordt?
In Nicaragua ontbreken voorzieningen voor werklozen en éénoudergezinnen. Het gevolg is dat er veel nood is. Een aantal kerken in Managua doorbreken de vicieuze cirkel van armoede, tekorten en gebrek aan scholing. Zij zorgen samen voor beroepsopleidingen voor kansarme vrouwen. Het leven van Tania veranderde totaal. Lees meer...

projectinkomsten t/m augustus

een pakket van de Goede Herder

Hollandse aardappelen
In juli werden Limburg en delen van Duitsland en België getroffen door een watersnoodramp. Ds. Jan Bosch vertelt ons hoe zijn gemeente antwoord probeert te geven op de ontstane nood. ‘Wilt u een kop koffie?’ ‘Ja, graag! Maar lukt dat dan?’ Even later zit ik op een stoel met een … Meer lezen

agenda

  • 29 september - toerustingsavond voor diakenen CDC Den Haag (locatie: CGK Alphen aan den Rijn)
  • 7 oktober - toerustingsavond voor diakenen CDC Leeuwarden
  • 17 oktober - Micha Zondag: Genieten van genoeg

gebedspunten

Wilt u deze gebedspunten doorgeven voor voorbede of publiceren in de gemeentelijke nieuwsbrief? U kunt ook deze hele nieuwsbrief opnemen of deze op de website zetten. Download op deze pagina de nieuwsbrief.

  • Bid voor Haïti, voor de getroffenen die zoveel kwijt zijn geraakt. Bid voor de de hulpverleners en om de liefde en kracht van God in hun belangrijke werk. Dank voor de huizen en scholen van onze partners die onbeschadigd zijn.
  • Bid voor de mensen in Limburg en de gemeente 'Stem van de Goede Herder'. Dank voor de hulp die zij kunnen bieden en de nieuwe contacten die zij leggen.
  • Bid voor de vrouwen en medewerkers in Nicaragua. Voor Tania en haar kinderen, dank voor de grote verandering in haar leven.
  • Bid voor de Micha Zondag, voor een goede bezinning in de kerken en daadkracht om handen en voeten te geven aan sociale en ecologisch gerechtigheid.
CGK Dienstenbureau Diaconaat | Postbus 334 | 3900 AH Veenendaal | 0318-582367 diaconaat@cgk.nl
volg ons op:
facebook website