CGK Missionair voor mensen met hart voor evangelisatie

CGK Missionair - ontmoetingen

Deze nieuwsbrief is voor:
uitgave van deputaten evangelisatie | september 2021
Deze nieuwsbrief ontvang je omdat je in ons adressenbestand zit, bijvoorbeeld als vertegenwoordiger van evangelisatiecommissie, kerkenraad, deelnemer aan het missionair leertraject of omdat je jezelf hebt ingeschreven als abonnee.
quote

over vluchtelingen

'Vluchtelingen zijn een verrijking voor onze kerk. Ze zorgen dat de aandacht verschuift van binnen naar buiten. En we ontdekken door hen dat wat wij vanzelfsprekend vinden, dat helemaal niet is. Dat doet iets met je.'
'zij zijn een verrijking voor onze kerk'
Lees wat ds. Evert Everts verder zegt in zijn testimonial bij Stichting Gave.

ontmoeting bij verkenningsavond: 13 oktober

woensdag 13 oktober in Veenendaal
Heb je interesse in missionair pionieren? Overweeg je om te pionieren vanuit jouw gemeente? Op woensdagavond 13 oktober organiseren we weer een verkenningsavond! Niet online, maar een echte ontmoeting. In Veenendaal dit keer. We verheugen ons erop en hopen veel geïnteresseerden te ontmoeten!
Meer lezen

promotie ds. Jan van 't Spijker

over 'kerkzijn in een missionaire context'
Wij feliciteren ds. (binnenkort dr.!) Jan van ’t Spijker, docent missiologie aan de TUA en tot voor kort ook begeleider van onze missionair leertrajecten.
Op 1 oktober promoveert hij op: kerkzijn in een missionaire context. Zijn onderzoek biedt een kader voor het nadenken over de kerk, waarin zowel de identiteit van de kerk als haar relatie tot de wereld tot hun recht komen. 'Want,' zegt hij, 'als de kerk participeert in Gods missie, zal ze haar leven en organisatie, haar structuur, op dat ingeschakeld zijn in die missie (moeten) richten en inrichten.'
Meer over zijn proefschrift in het bericht van de TUA.

2006 - 2021: Hoop voor Noord 15 jaar

Jurjen ten Brinke vertelt
'Elke 14 dagen (tot aan Kerst 2006) was er een samenkomst; en elke week tussendoor belden mensen met de vraag waarom de kerk dicht was.' Aan het woord is voorganger Jurjen ten Brinke.
Meer lezen

#MissieChallenge 'de blik naar buiten'

Missie Challenge 2021

'organiseer burendag rond je kerk'

... en daar deden er heel wat aan mee!
Dit is een selectie.
burendag in Rotterdam
Rotterdam Thuis in West
burendag in Alblasserdam
Alblasserdam De Pion
burendag in Zwolle
Zwolle Geloof in Taal
burendag in Ede
Ede FlowerPower
burendag in Drachten
Drachten
burendag in Tholen
Tholen
burendag in Veenendaal
Veenendaal De Poster

een pakket van de Goede Herder

hulp na de watersoverlast in Zuid-Limburg
Wilt u een kop koffie?’ ‘Ja, graag! Maar lukt dat dan?’
Even later zit ik op een stoel met een kop koffie in de hand. Om mij heen razen droogmachines. Koffie zetten lukt. Want het koffiezetapparaat stond hoog genoeg toen het water kwam. Maar de koelkast heeft het begeven. Wat wil je wanneer het water een meter hoog komt in de kamer.
Lees wat ds. Jan Bosch uit Bunde/Meersen nog meer vertelt

tip voor donderdag 7 oktober:

werkconferentie in Zuid-Limburg
Werkconferentie van TearFund met onder meer CGK Bunde/Meerssen: 'Uit de eerste hand hoor je over het werk, de dromen en geleerde lessen en over de omgang met de recente watersnood. Vanuit hun verhalen reflecteren we vervolgens met elkaar op wat de Bijbel zegt over kerk-zijn in de buurt en de principes van Integral Mission: de overtuiging dat Gods missie betrekking heeft op alle aspecten van het leven.'
Meer info bij Tearfund.
EV pay-off Gods missie brengt mensen in beweging
CGK Dienstenbureau team evangelisatie | Ghandistraat 2 | 3902 KD Veenendaal
volg ons op:
twitter facebook linkedin website