nieuwsbrief diaconaat: de ander de naaste
uitgave van Dienstenbureau CGK | november 2021
Deze nieuwsbrief is voor:

bestel uiterlijk 29 november

materialen voor de hulpverleningszondag
Het is bijna zover! Afgelopen maand ontving elke diaconie een bericht met de link om het materiaal voor de hulpverleningszondag 2022 te bestellen. Overleg met de kinderleiding voordat je bestelt (uiterlijk maandag 29 november). Zonder bestelling sturen we het standaardpakket toe.
Meer lezen

kapper dankzij hulp uit Nederland

met het Umoja-project in Mocuba
De inwoners van Mozambique zijn voor hun voedsel grotendeels afhankelijk van wat zij zelf kunnen verbouwen. De organisatie CODESA in de stad Mocuba geeft trainingen. Gema volgde een kapperstraining en kan met haar zaak nu de kosten van de school voor haar kinderen betalen en het gezin beter onderhouden.
Meer lezen

diaconale meditaties

gratis beschikbaar
In 2016 maakten we een Diacoon met meditaties over een diaconaal gedeelte in de Bijbel. Handig voor het openen van een vergadering of een bezinningsmoment van een diaconie of kring. De meditaties zijn gratis te downloaden, evenals het betreffende nummer van Diacoon. Zie 'de Bijbel open' op onze website.

de collecte is - zoals u weet - digitaal

laat de collecte niet versloffen
Misschien herinnert u zich dat de predikant vroeger 'de dienst der offeranden' aankondigde. Die ouderwets klinkende uitdrukking typeert de collecte als een offer, een offer van dankbaarheid. Onze gave is een tastbare en zichtbare uiting van dankbaarheid aan God. Maar hoe geef je daar vorm aan in onze tijd van corona?
Meer lezen

update noodhulp Haïti

wat doen we met de noodhulpgiften?
In augustus werd het zuidwesten van Haïti getroffen door een grote aardbeving die gebouwen en infrastructuur vernietigde en gevolgen had voor honderdduizenden mensen. Op de oproep van diaconaat voor noodhulp is inmiddels ruim € 100.000 ontvangen. Wat wordt er met die noodhulp gedaan?
Meer lezen

gebedspunten

Wilt u deze gebedspunten doorgeven voor voorbede of publiceren in de gemeentelijke nieuwsbrief? U kunt ook deze hele nieuwsbrief opnemen of deze op de website zetten. Vind alle nieuwsbrieven op deze pagina.
  • Bid voor alle voorbereidingen voor de hulpverleningszondag.
  • Dank voor onze betrokkenheid bij de organisatie CODESA. Vanuit ons geloof in God en Zijn Zoon Jezus Christus mogen we hulp bieden aan zoveel mensen. Bid dat ze sterk blijven om het ondersteunende werk te doen, ook als het soms tegenzit.
  • Dank voor het werk van onze diakenen en bid dat ze geïnspireerd mogen blijven.
  • Bid om een gulle, gevende houding voor ons allemaal. Dat we geven van het weinige als we weinig hebben en dat we veel mogen geven als ons veel is toevertrouwd.
  • Bid voor de slachtoffers van de aardbeving op Haïti om moed en kracht. En voor de hulpverleners dat ze mogen helpen met een liefdevol hart. Bid ook dat dit werk niet gehinderd wordt door onveiligheid (bendes) en tekort aan middelen (zoals benzine).
CGK Dienstenbureau Diaconaat | Postbus 334 | 3900 AH Veenendaal | 0318-582367 diaconaat@cgk.nl
volg ons op:
facebook website