CGK Zendingsnieuws: de wereldwijde kerk

uitgave van Dienstenbureau CGK | november 2021
Deze nieuwsbrief is voor:

zaligsprekingen in Parijs

kerk in Parijs
Begin oktober werd er in Frankrijk gerapporteerd over misbruiksituaties tussen 1950 en 2020, waarbij priesters en andere leidinggevenden als daders betrokken waren. Ds. Samuel Foucachon, werkzaam in een kleine protestantse kerk in hartje Parijs, merkt dat dit rapport enorm veel discussie losmaakt, en dat het vertrouwen in de kerk er een knauw van krijgt. Toch stemmen de nieuwe bezoekersaantallen hem hoopvol.
Meer lezen

geven

giften
Net als heel veel mensen zijn we bij zending blij met geschenken. Mensen verzamelen (oude) postzegels en nemen de moeite die langs te brengen bij het Dienstenbureau. Daar zijn we blij mee, want ze leveren op jaarbasis nog altijd een paar duizend euro op. Wanneer mensen die postzegels komen brengen, gebruiken we de gelegenheid om ze hartelijk te bedanken. Meer lezen

zendingswerkers zijn ook maar mensen

In het RD van 23 november 2021 schrijft Ab Mol over een bijzonder soort mensen. Bij nader inzien zijn het ook maar heel gewone, zwakke, kwetsbare mensen, met een (min of meer) gewoon gezinsleven. En ze zijn net als u in alles afhankelijk van hun Schepper.

fam. Mol artikel RD

doorgaan in Bunggu

kerk in Indonesië
In de Gereja Toraja Mamasa, onze zusterkerk op het eiland Sulawesi in Indonesië, word je als dominee door de synode in een gemeente geplaatst. De synode vergadert een keer in de vijf jaar. Er kan een wisseling plaatsvinden, maar ook als je in dezelfde gemeente blijft, word je weer opnieuw bevestigd. Je krijgt dus een nieuwe zending. Ook de predikanten Note en Rudiman in Bunggu mogen door op hun huidige plek.
Meer lezen

volg CGK zending via social media

CGK zending is actief op Facebook en Instagram. Volg ons om op de hoogte te blijven van het nieuws over zending.
facebook zending
Instagram zending

mdw'er in de schijnwerper: Albert en Jacomine Verhoeff

fam. Verhoeff
Elke Zendingsnieuws geven we in deze rubriek aandacht aan een missionaire diaconale werker. Deze keer: Albert en Jacomine Verhoeff.
Via hun nieuwsbrieven houden zij hun achterban regelmatig op de hoogte van wat er zoal gebeurt. Wij lezen nu mee via de laatste nieuwsbrief, waarin ze vertellen over hun werkbezoek aan Tanzania en het Bijbelvertaalwerk.

gebedspunten

  • bid voor de kleine gemeente in Chapelle de Nesle, in hartje Parijs, dat Gods Geest mensen aanraakt zodat zij veranderd worden naar het beeld van Christus en licht verspreiden.
  • bid voor de predikanten Rudiman en Note, en hun gezinnen, nu zij een nieuwe zending hebben ontvangen voor hun werk in het gebied van Bunggu. Bid dat Gods Geest hun werk ondersteunt.
  • dank voor allen die op wat voor wijze ook met hun bijdrage het werk van zending mogelijk maken.
facebook instagram 
CGK Dienstenbureau Zending | Postbus 334 | 3900 AH Veenendaal
telefoon: 0318-582360, e-mail: zending@cgk.nl