CGK Missionair voor mensen met hart voor evangelisatie

CGK Missionair - herstel van relaties

Deze nieuwsbrief is voor:
uitgave van deputaten evangelisatie | 10 januari 2022
Deze nieuwsbrief ontvang je omdat je in ons adressenbestand zit, bijvoorbeeld als vertegenwoordiger van evangelisatiecommissie, kerkenraad, deelnemer aan het missionair leertraject of omdat je jezelf hebt ingeschreven als abonnee.

blog 'missionaire waarden' (1)

niet zichtbaar, maar wel sturend
Als ons gedrag te vergelijken is met het puntje van een ijsberg, dan zitten onze waarden onder water. Ze zijn niet zichtbaar, maar sturen ons gedrag wel.

gesprek stimuleren, relaties verdiepen

Zinvol om Tafel
Onze collega's van diaconaat zijn een samenwerking aangegaan met stichting Zinvol Om Tafel, geleid door ds. Robbert Jansen van Dordrecht-Zuid. Pioniersplek De Pion in Alblasserdam (foto) gebruikte vorig jaar de methode om gesprekken over zinvol leven op een opbouwende manier te voeren. Coronaproof. Ook iets voor jouw gemeente?
Meer lezen

herstel van corona

coronaherstelfonds in veel gemeenten
Niet alleen mensen moeten herstellen van het virus, maar de hele samenleving. Kwetsbare groepen als jongeren, migranten en ouderen hebben te lijden onder de beperkende maatregelen sinds maart 2020. Verschillende gemeenten richtten daarom een coronaherstelfonds in.
Maatschappelijke initiatieven, die verbinding in de samenleving beogen, kunnen daar een beroep op doen. Dat geldt soms ook voor missionaire initiatieven met een diaconale visie.
We delen enkele links om je op weg te helpen. We kregen ze vanuit Veenendaal, maar er zijn meer gemeenten met een dergelijk fonds. Ga na of er binnen jouw plaatselijke gemeente ook een coronaherstelfonds is en dien een aanvraag in.

Alpha (Online) voor doelgroepen

dus ook voor senioren, vluchtelingen en gevangenen
Alpha biedt iedereen de mogelijkheid om op een ontspannen manier te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. De training is er in het gebruikelijke lesprogramma, maar kent ook aparte varianten voor jongeren, studenten, senioren, vluchtelingen en gevangenen en verschillende online edities. Meer informatie: www.alphanederland.org.

leestip: werken als gevangenispredikant

Ds. Sjoerd Pos werkt in de gevangenis: 'Het is niet mijn eerste vraag ‘wat heb je gedaan?’, maar vaak willen ze het juist even aan iemand, vertrouwelijk kwijt. Zodoende kom je veel sneller tot de kern van het leven. Daar gaat het mij om. Ik wil echt contact maken met de gedetineerden, naast hen staan en hen vanuit mijn christelijke traditie helpen om weer richting te geven aan hun leven.'

missionaire conferentie juni 2022

Visions of the Good Life
Het ‘Centre for Church and Mission in the West’ aan de TU Kampen organiseert van 8-10 juni 2022 een internationale academische conferentie.
Het thema is: Visions of the Good Life: Salvation in the 21st Century.
Dit thema wordt uitgediept met onderzoeken naar de missionaire praktijk vanuit verschillende universiteiten. Met lezingen en seminars en gelegenheid om andere deelnemers uit het missionaire veld te ontmoeten.
EV pay-off Gods missie brengt mensen in beweging
CGK Dienstenbureau team evangelisatie | Ghandistraat 2 | 3902 KD Veenendaal
volg ons op:
twitter facebook linkedin website