nieuwsbrief diaconaat: de ander de naaste
uitgave van Dienstenbureau CGK | december 2021
Deze nieuwsbrief is voor:

onderweg!

De bestellingen en standaardpakketten voor de hulpverleningszondag zijn deze week verzonden.
Wil uw gemeente nabestellen? Wees er snel bij, want OP = OP.
De powerpointpresentaties voegen we later deze maand toe aan de online-materialen.
DD verzending HVZ 450x600
Wij bevelen de hulpverleningszondag van harte bij u aan!

eindelijk vrij en herenigd met familie

Judeley is geen slaaf meer
De ouders van Judeley (achterste rij, wit shirt) uit Haïti hadden niet genoeg geld om hem groot te brengen. Ze zagen geen andere uitweg: Judeley moest op jonge leeftijd gaan werken als huisslaaf en werd vaak mishandeld. Maar het leven van hem is veranderd. Hij is vrij en herenigd met zijn familie.
Meer lezen

gesprek stimuleren, relaties verdiepen

met 'Zinvol Om Tafel'
Deputaten diaconaat zijn een samenwerking aangegaan met stichting Zinvol Om Tafel, geleid door ds. Robbert Jansen van Dordrecht-Zuid. Waarom? Samen kunnen we een klein verschil maken in een samenleving die toenemend polariseert. We bevelen deze manier van ontmoeten van harte aan. Ook iets voor uw gemeente?
Meer lezen

God dankbaar voor hulp

voor als de kostwinner in het gezin wegvalt
Dit is het verhaal van Minenhle, in Zuid-Afrika. Op 15 kilometer van Pretoria ondersteunt diaconaat CGK een dagopvang voor wezen en kinderen uit eenoudergezinnen, die anders aan hun lot worden overgelaten en over straat zwerven met alle gevolgen vandien.
Meer lezen

SchuldHulpMaatje

werken vanuit hart, hoofd en handen
Een bekende driedeling in de kerkelijke diaconale inzet is het werken vanuit je hart, hoofd en handen. Die driedeling is ook te herkennen in de inzet van kerken op het terrein van schuldhulpverlening en actuele ontwikkelingen daaromtrent, zo vertelt Carla van der Vlist van SchuldHulpMaatje.
Meer lezen

samen

We sluiten 2021 bijna af en leven toe naar het Kerstfeest. We herdenken de grote liefde van onze God en Vader door het zenden van zijn Zoon. Jezus gaf alles, zo zegt ons Filippenzen 2. Hij legde zijn goddelijke eigenschappen af (eeuwigheid, alomtegenwoordigheid, almacht, alwetendheid). In zijn weerloosheid en kwetsbaarheid gaf en geeft Hij zich over aan de wereld, ook aan ons CGK-gemeenten in de 21ste eeuw!
Door de eeuwen heen heeft deze daad van liefde gelovigen geïnspireerd om ook te geven; niet alleen financieel, maar ook tijd, aandacht, zorg en betrokkenheid. Paulus zet in 2 Korinthe 8 het kruis van Christus naast de collectezak en in die collectezak gaat dan vooral liefde in de vorm van financiën. De gemeenten in Korinthe laat de gemeente van Jeruzalem weten dat er zorg en betrokkenheid is en dat ze niet alleen staan.
Wij mogen dit als CGK-gemeenten doen met zoveel projecten in de wereld, zie ons projectenmagazine. Projecten waar diaconaat de verantwoordelijkheid voor heeft, maar die we alleen kunnen dragen door het samen met de diaconieën uit te voeren.
Een aantal diaconieën heeft zich voor 2022 garant gesteld voor een project of voor de helft ervan. Dit zijn voor ons belangrijke toezeggingen! Wilt u dat ook overwegen? U kunt er eventueel over overleggen met onze diaconaal consulent, ds. Erjan van der Linde, via: e.vanderlinde@cgk.nl.

gebedspunten

Wilt u deze gebedspunten doorgeven voor voorbede of publiceren in de gemeentelijke nieuwsbrief? U kunt ook deze hele nieuwsbrief opnemen of deze op de website zetten. Vind alle nieuwsbrieven op deze pagina.
  • Bid voor een goede hulpverleningszondag en goede voorbereidingen. Dat we ons echt laten inspireren om er voor een ander te zijn vanuit Gods liefde.
  • Bid voor de kinderen en jongeren die als kindslaaf gehouden worden; dat ze bereikt mogen worden, geholpen en bevrijd.
  • Bid voor het initiatief van Zinvol Om Tafel en dank voor allerlei vormen van creativiteit om betrokken te zijn op God en op elkaar.
  • Bid voor de dagopvang van Thembalethu, waar leerkrachten zich geven voor soms zo achtergestelde leerlingen. Bid om liefde en kracht om het werk voor te zetten.
  • Bid voor al die mensen die te maken hebben met schuldproblematiek. Dat ze iemand vinden die hen begrijpt en helpt.
  • Bid voor het eigen werk van de diaconie. Er is veel te doen. Bid om wijsheid om goede keuzes te maken en de gemeente mee te nemen in dit mooie werk.
CGK Dienstenbureau Diaconaat | Postbus 334 | 3900 AH Veenendaal | 0318-582367 diaconaat@cgk.nl
volg ons op:
facebook website