header coronanieuws

Coronanieuws: onderweg naar meer ruimte

uitgave van Dienstenbureau CGK | 17 januari 2022
Deze nieuwsbrief is voor:
U ontvangt deze als vertegenwoordiger van uw kerk, van een deputaatschap of het moderamen van de generale synode. Ieder die wil, kan zich persoonlijk abonneren via www.cgk.nl/nieuwsbrief.

onderweg naar meer ruimte

en tegelijk voorzichtig blijven
De overheid kiest een insteek van onderweg zijn naar meer ruimte, maar roept ook op voorzichtig te blijven, omdat we de piek van de besmettingsgolf nog moeten krijgen. Wat betekent deze insteek voor de kerken?
Meer lezen

week van gebed

Licht in het duister
Het belang van gezamenlijk gebed is groot. Een aantal van onze kerken heeft gehoor gegeven aan de oproep van de classis 's-Gravenhage tot een coronabidstond. Daarnaast zijn er deze maand nog meer mogelijkheden om samen onze dank en onze zorgen in gebed tot God te brengen. Op 15 januari was er een Nationaal Gebed voor vrede en verbinding, voortgezet in de Week van Gebed van 16 t/m 23 januari. Door het hele land zijn er elke dag (online) gebedsbijeenkomsten. Zie Week van gebed voor meer informatie.

dankbaar en voorzichtig

We zijn dankbaar dat er weer ruimte komt voor kerkenwerk. In het bijzonder geldt dit voor het werk onder de kinderen en jongeren van de kerk. Cijfers laten zien dat de impact van de crisis op deze groep erg groot is. Laat dat meewegen in hoe u voorzichtig het kerkenwerk weer gaat oppakken.

Het CIO zal waarschijnlijk adviseren om de ruimte nog te beperken tot maximaal 50 personen. Wij kiezen bewust voor een royaler aantal, op voorwaarde dat de anderhalve-meterafstand gehandhaafd kan worden. Wel roepen we iedereen op om daar op een verantwoorde manier mee om te gaan. In de hele crisis geldt al dat gedrag ertoe doet. Laten we daar als kerken dan ook een voorbeeld in geven en ons ervan bewust zijn dat de ruimte die wij gaan gebruiken nog niet aan alle sectoren in de maatschappij gegeven is.

Na zondag 23 januari komt er voor de overheid een nieuw weegmoment. We houden u op de hoogte of dat nog weer tot andere maatregelen en daarmee tot andere adviezen voor de kerken leidt.

gedrag doet ertoe

dit zijn de basismaatregelen

meer informatie en contact

Dienstenbureau CGK verbinding@cgk.nl (e-mail in tijden van corona) | alle coronaberichten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
CGK Dienstenbureau | Ghandistraat 2 | 3902 KD Veenendaal
volg ons op:
twitter facebook linkedin website