CGK Zendingsnieuws: kerkplanting in Noord-Ierland

uitgave van Dienstenbureau CGK | januari 2022
Deze nieuwsbrief is voor:

kennismaken met Richhill

ds. Mark Johnston in Richhill
Zending steunt het kerkplantingswerk van de Evangelical Presbyterian Church of Ireland in het plaatsje Richhill in Noord-Ierland. Ds. Mark Johnston nam de taak op zich om, samen met een interim-kerkenraad, een gemeente te planten. Meer lezen

Christenen in Bunggu in rouw

Albert Tadida overleden
Op de eerste dag van het jaar 2022 overleed Alberth Tadida. Hij werd 74 jaar oud. Hij heeft veel betekend voor de verspreiding van het Evangelie in het moeilijk toegankelijke gebied van Bunggu, ten noorden van het Mamasagebied. Meer lezen

presentatie door familie Mol

Familie Mol
Beste zendingscommissies en kerkenraden,

Graag willen we u vertellen over hoe we God aan het werk zien in Isaan. Dit kan door middel van een presentatie met korte verhalen van dingen die we hier meemaken en getuigen van Gods kracht.
In D.V. juni en juli 2022 hopen we als gezin een korte periode in Nederland te verblijven na een periode van bijna 4 jaar in Thailand. We willen u als gemeente vragen om van deze gelegenheid gebruik te maken.
Een presentatie in uw gemeente kan op diverse manieren worden vormgegeven al naar gelang beschikbare tijd; in of rondom een dienst, op een doordeweekse avond of een zaterdagmiddag.
Bel, stuur een WhatsAppbericht of e-mail om een afspraak te maken met mw. Tineke van Giesbergen van ons ThuisFrontTeam:
06-23093052 of secretaris@goednieuwsthailand.nl

Hartelijke groet,

Familie Mol

bemoediging tijdens evangelistenconferentie

evangelistenconferentie Tula
Reizen is door Covid-19 niet meer vanzelfsprekend. Dat geldt ook voor de onderlinge bemoedigingsreizen die jaarlijks plaatsvonden naar de evangelistenconferentie van de onafhankelijke Baptisten in Rusland. Maar als verrassing kon ds. Van der Toorn toch naar Tula reizen en daar een boodschap van bemoediging uitspreken. Meer lezen

mdw'er in de schijnwerper: familie Flikweert

familie Flikweert
Elke Zendingsnieuws geven we in deze rubriek aandacht aan een missionaire diaconale werker. Deze keer: familie Flikweert.
Via hun nieuwsbrieven houden zij hun achterban regelmatig op de hoogte van wat er zoal gebeurt. Wij lezen nu mee via de laatste nieuwsbrief waarin ze terugkijken op het afgelopen jaar en vooruitkijken naar de toekomst. Gertjan en Kate vertellen onder andere over het project waarbij ze bomen planten. Komend jaar steunt zending dit mooie project.

vacatures Dienstenbureau

vacatures dienstenbureau
Het Dienstenbureau in Veenendaal is op zoek naar twee nieuwe medewerkers. Meer informatie over de vacatures leest u hier:

gebedspunten

  • Bid voor het werk van ds. Mark Johnston en zijn team in Richhill, dat zij door het werk vanuit de kerk mogen bijdragen aan verdere verzoening in Noord-Ierland.
  • Bid voor de familie van evangelist Alberth Tadido, dat zij troost mogen ontvangen. Dank de Here voor de jarenlange trouwe inzet van deze broeder voor de verbreiding van het goede nieuws van de Here Jezus in het Bunggugebied.
  • Dank voor het werk dat ook in het afgelopen jaar op allerlei manieren door de evangelisten in de voormalige Sovjetunie gedaan werd, onder vaak zeer moeitevolle omstandigheden. Bid dat God dit werk zegent.
  • Bid voor de familie Flikweert en het werk dat zij doen.
facebook instagram 
CGK Dienstenbureau Zending | Postbus 334 | 3900 AH Veenendaal
telefoon: 0318-582360, e-mail: zending@cgk.nl