nieuwsbrief diaconaat: de ander de naaste
uitgave van Dienstenbureau CGK | februari 2022
Deze nieuwsbrief is voor:

ik leef nog!

ik leef nog!
Mashaer Adam is 34 jaar oud. Ze komt van oorsprong uit de westelijke provincie Darfoer in Soedan. Die regio kwam in 2003 in opstand tegen de centrale regering in Khartoem, waardoor het gebied in een situatie van humanitaire ellende terecht kwam. Mashaer heeft veel van die burgeroorlog en de gevaren ervan meegemaakt; ook verloor ze haar ouders in die oorlog.

Meer lezen

adopteer en bezoek een diaconaal project!

adopteer en bezoek een diaconaal project!
In het blad Doorgeven van november staat het verhaal van een jeugdgroep uit de gemeente van Lelystad. Zij gingen op diaconale werkvakantie naar Zuid-Frankrijk en ontmoetten daar leden van een kerk in Frankrijk. Op deze wijze leert een groep jongeren ons project van dichtbij en van binnenuit kennen.

Meer lezen

dankbaar

dankbaar
Het jaar 2021 is afgesloten. Voor de projecten gaf u ruim € 540.000. Elk project kon worden voorzien van wat we hadden afgesproken. Dat is iets om samen heel dankbaar voor te zijn.

Een aantal diaconieën heeft zich voor 2022 garant gesteld voor (een deel van) een project. Wilt u dat ook overwegen?

Meer lezen

vakantiereizen 2022

vakantiereizen 2022
De werkgroep Recreatie Lichamelijk Gehandicapten organiseert ook in 2022 weer vakantiereizen voor ouderen met een zorgvraag en voor mensen met een lichamelijke beperking. Er worden tussen april en december drie vakanties aangeboden.

Meer lezen

de nieuwe diaconaal consulent binnenland, René Hubregtse, stelt zich voor

de nieuwe diaconaal consulent binnenland stelt zich voor
Sinds 1 januari van dit jaar ben ik Diaconaal Consulent binnenland. Graag stel ik me aan u voor, in de hoop dat ik met velen van u in de loop van dit jaar persoonlijk contact zal hebben.

Het is mijn wens dat we samen dienstbaar mogen zijn op de manier zoals Micha ons daartoe oproept: door recht te doen, trouw te zijn en nederig de weg van onze God te gaan.

Meer lezen

hulp aan Syrië

hulp aan Syrië
De economische situatie in Syrië en Libanon is enorm slecht. De oorzaak is bekend. Syrië wordt al jaren geteisterd door een alles vernietigende oorlog. Hierdoor zijn 30% van de Syriërs naar het buitenland gevlucht en wie bleven hebben veelal te maken met extreme armoede. Libanon wordt  al jarenlang verscheurd door interne twisten. In augustus 2020 vond er een enorme explosie …

Meer lezen
Ds. Yacco bezoekt ernstig gewonde jongeman in Damascus
Ouder echtpaar in Aleppo, de man heeft erntige diabetes

gebedspunten

Wilt u deze gebedspunten doorgeven voor voorbede of publiceren in de gemeentelijke nieuwsbrief? U kunt ook deze hele nieuwsbrief opnemen of deze op de website zetten. Vind alle nieuwsbrieven op deze pagina.
  • Bid voor Mashaer en alle andere Soedanese vluchtelingen die in Caïro verblijven en daar volledig afhankelijk zijn van de goodwill van anderen.
  • Bid voor de (voornamelijk) Afrikaanse studenten die zich op de Faculté Jean Calvin voorbereiden op hun toekomst als voorganger of missionair werker.
  • Bid voor de ouderen en de mensen met een beperking die lange tijd in eenzaamheid hebben gezeten en er naar uitzien om in 2022 weer met anderen op vakantie te kunnen gaan.
  • Bid voor de bevolkingen van Syrië en Libanon die zoveel te lijden hebben. Bid voor de hulpverlenende organisaties die concrete hulp geven in de vorm van voedselpakketten en hoop geven door het de boodschap van leven en vernieuwing dankzij het Evangelie.
  • Bid voor een goede voortgang van alle projecten die door de ruimhartige gaven uit onze kerken ondersteund kunnen worden. Dank ook voor het feit dat er in 2021 zo ruimhartig aan de projecten is bijgedragen.
  • Bid voor het eigen werk van de diaconie. Er is veel te doen. Bid om wijsheid om goede keuzes te maken en de gemeente mee te nemen in dit mooie werk.
CGK Dienstenbureau Diaconaat | Postbus 334 | 3900 AH Veenendaal | 0318-582367 diaconaat@cgk.nl
volg ons op:
facebook website