nieuwsbrief diaconaat: de ander de naaste
uitgave van Dienstenbureau CGK | maart 2022
Deze nieuwsbrief is voor:

extra nieuwsbrief

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn meer dan 2 miljoen Oekraïense mensen naar Europa gevlucht. Een deel daarvan zoekt onderdak in Nederland. In de samenleving is een grote bereidheid om iets voor deze vluchtelingen te doen. Zo ook in onze kerken.

Als diaconaat hebben wij geen kant en klaar advies voor een situatie als deze. We werken wel samen met christelijke hulporganisaties. Vanuit het overleg met hen delen we een aantal adviezen en richtlijnen.

We informeren u ook over de noodhulp die we in Oekraïne geven en over de gevolgen van de oorlog voor de projecten die we in Oekraïne steunen. Tenslotte leest u het verhaal van Margreet van Beest die in Oekraïne heeft gewerkt en daarom intensief bij de situatie betrokken is.

opvang van vluchtelingen

opvang van vluchtelingen
De zorg voor vluchtelingen is een voluit Bijbelse opdracht. Mensen die daar in deze situatie gehoor willen geven, laten daarmee ook iets zien van de ontferming die Christus heeft over mensen in nood. Dat verdient steun! Maar het vraagt ook wijsheid. Want de particuliere opvang van vluchtelingen brengt lastige vragen, dilemma’s en zelfs risico’s met zich mee…

In dit artikel staan ook links naar andere hulpverleningsorganisaties die waardevolle informatie en adviezen bevatten over de opvang van mensen uit Oekraïne.

Meer lezen

noodhulp Oekraïne

noodhulp Oekraïne
Al enige jaren ondersteunen we in Kiev het moeder- en kindcentrum ‘Vaders huis’ (Otchiy Dim). Toen Rusland een enorme troepenmacht aan de Oekraïense grens opbouwde, gaf het bestuur opdracht om een evacuatieplan voor te bereiden. Dat moest op 24 februari in werking worden gesteld...

Meer lezen

hoe gaat het met de projecten?

hoe gaat het met de projecten?
Behalve bij ‘Vaders huis’ zijn we betrokken bij ‘House of Mercy’ in Vatutine en bij 'het Anker' in Zhytomyr. In House of Mercy worden nu tijdelijk vluchtelingen opgevangen die onderweg zijn naar het westen. Het Anker moest worden gesloten en de bewoners moesten worden geëvacueerd.

Meer lezen

tranen en rijke zegen

tranen en rijke zegen
Het is donderdagmorgen 24 februari 2022. Om 06:21 uur ontvang ik uit Oekraine de eerste nieuwsvideo van een bombardement dat heeft plaatsgevonden vlakbij de stad Zjitomir. De schrik slaat me om het hart. Als ik de nieuwssites open zie ik dat het lont, dat overigens al vanaf 2014 in het kruitvat hing, is aangestoken en ontploft. Vol ongeloof en verbijstering …

Meer lezen

gebedspunten

Wilt u deze gebedspunten doorgeven voor voorbede of publiceren in de gemeentelijke nieuwsbrief? U kunt ook deze hele nieuwsbrief opnemen of deze op de website zetten. Vind alle nieuwsbrieven op deze pagina.
  • Bid voor de moeders en kinderen van Vaders huis die zijn gevlucht naar Freiburg.
  • Bid voor de voedselvoorziening in House of Mercy en voor de opvang van de vluchtelingen daar.
  • Bid voor de bewoners van Het Anker die elders onderdak moesten vinden.
  • Bid voor degenen die leiding geven aan de projecten en voor de hulp die zij nu ook aan vluchtelingen bieden.
  • Bid voor alle Oekraïners. Zowel voor hen die op de vlucht zijn als voor hen die niet kunnen vluchten en voortdurend het oorlogsgeweld moeten ervaren.
  • Bid voor vrede.
  • Bid voor het eigen werk van de diaconie. Er is veel te doen. Bid om wijsheid om goede keuzes te maken en de gemeente mee te nemen in dit mooie werk.
CGK Dienstenbureau Diaconaat | Postbus 334 | 3900 AH Veenendaal | 0318-582367 diaconaat@cgk.nl
volg ons op:
facebook website