CGK Zendingsnieuws: gaat heen in de wereld

uitgave van Dienstenbureau CGK | april 2022
Deze nieuwsbrief is voor:

verlangen voor Girona

ds. Anne van Olst van Antwerpen
In 2017 werden Guido Groeneveld en Evelin Martinez uitgezonden door de kerk van Antwerpen voor gemeentestichting in Girona. Na een aanloopperiode in Barcelona verhuisden zij eind vorig jaar naar die stad. Samen met ds. Anne van Olst van Antwerpen (zie foto) bracht ds. Willem van ‘t Spijker hun een bezoek en sprak over het verlangen voor Girona.
Meer lezen

samengaan om sterker te worden

In Zuid-Afrika zijn Iyani Bible- and Traininginstitute en Heidelberg Theological Seminary samengegaan.
Sinds begin dit jaar zijn twee trainingsplekken in Zuid-Afrika samengegaan. Iyani Bible- and Traininginstitute en Heidelberg Theological Seminary. De bedoeling is niet in de eerste plaats om geld te besparen, maar om een betere opleidingsplek te vormen.
Meer lezen

mdw’er in de schijnwerper: familie Burger

John en Hermina Burger in Oeganda
Elke Zendingsnieuws geven we in deze rubriek aandacht aan een missionaire diaconale werker. Deze keer: John en Hermina Burger. “Onze basishouding is om er vooral te zijn voor zoveel (getraumatiseerde) kinderen die aandacht, warmte en liefde nodig hebben. Onze hoop en roeping is om daarmee schapen door Woord en daad te leiden naar de Goede Herder in de schaapskooi.”
Meer lezen

zendingsdag in Noordeloos

welkom op de zendingsdag in Noordeloos
Na twee jaar uitstel vanwege de coronapandemie kan de zendingscommissie van Noordeloos u dan eindelijk uitnodigen voor de classicale zendingsochtend. Op DV 18 juni bieden zij u een ochtendvullend programma aan.
Meer lezen

save the date: 14 juni symposium 'Gods missie, onze agenda?!'

symposium Gods missie, onze agenda?!
Op DV 14 juni organiseren we in samenwerking met de Theologische Universiteit Apeldoorn het symposium 'Gods missie, onze agenda?!'. Moet de kerk veranderen als die zich echt laat inschakelen in Gods missie? En hoe dan?

Noteert u de datum vast in uw agenda en meldt u zich snel aan!

Meer lezen

gebedspunten

  • Bid dat de contacten die Guido en Evelin in Girona leggen, leiden tot het ontstaan van een kerngroep. Bid ook dat God openingen geeft onder de mensen voor het Evangelie.
  • Bid voor het opleidings- en trainingsinstituut van de kerken in Venda, Iyani/Heidelberg. Dank dat hier gemeenteleden en theologiestudenten gevormd worden om ‘erop uit te gaan’ met het goede nieuws.
  • Bid om een zegen op het werk van de familie Burger in Oeganda, zodat de kinderen in Noah’s Ark gaan geloven en ervaren dat ze een Vader hebben.
facebook instagram 
CGK Dienstenbureau Zending | Postbus 334 | 3900 AH Veenendaal
telefoon: 0318-582360, e-mail: zending@cgk.nl