CGK Zendingsnieuws: van Botswana tot Thailand

uitgave van Dienstenbureau Zending | mei 2018
Deze nieuwsbrief is voor:

Zendingsnieuws nieuwe stijl

BZ filmpje nieuwe jas
Hier is hij dan, CGK Zendingsnieuws in een nieuw jasje, zoals we beloofden in onze vorige nieuwsbrief. Voor u een snel overzicht als u de mailbox opent, ook op de smartphone en handig door te klikken als u meer wilt weten over een onderwerp. Én wij hebben de kans om filmmateriaal met u te delen.
Bekijk vooral ook het filmpje van Burundi verderop in deze nieuwsbrief!

werkbezoek Botswana

werkbezoek Botswana
Uit vier personen bestaat de delegatie van zendingsdeputaten die op 30 mei vertrekt voor een werkbezoek aan Botswana. Een van hen is de in april benoemde nieuwe zendingsconsulent ds. Willem van ’t Spijker.

Meer lezen

pensioen in zicht

pensioen in zicht
Twee van de vier door de zending van de CGK ondersteunde predikanten van de Reformed Churches in Botswana hebben pensioenplannen. Dat betekent dat het zendingsteam in Botswana binnen afzienbare tijd wel eens gehalveerd kan worden!

Meer lezen

potten en pannen (bekijk het filmpje!)

Burundi film
Muziek hoort erbij in de kerkdiensten van de Église Protestante Réformée du Burundi (EPRB). Vooral de jeugd van de gemeente leeft zich tijdens de diensten graag uit in het begeleiden van de zang van de gemeente.
Dikwijls bestaat die begeleiding alleen uit het slaan op een grote zelfgemaakte drum. Over een leeg olievat is een geitenvel gespannen en daarop wordt (hard) met een stok geslagen. De drum is zelfs een soort nationaal symbool van Burundi. Maar er zijn ook knutselaars die zelf een compleet drumstel in elkaar weten te zetten, compleet met een voetpedaal voor de grote trom en verschillende bekkens. Wie goed kijkt ziet al gauw dat er gebruik is gemaakt van heel eenvoudig materiaal. De bekkens zijn pannendeksels en de stellage van het drumstel bestaat uit aan elkaar gelaste buizen. Maar het werkt! Toch zouden de kerken in Burundi graag geholpen worden bij de aanschaf van beter (klinkend) materiaal. Daarom heeft de zending een Plusproject ‘Muziekinstrumenten voor de EPRB’. Informatie vraagt u aan bij zending@cgk.nl

gedwongen verhuisd

gedwongen verhuisd
Het zal je maar gebeuren dat je bericht krijgt dat je huis zal worden afgebroken. Het overkwam de missionaire diaconale werkers André en Dorien Kamphuis en hun kinderen Michaja, Elisa en Aron. André is voor Wycliffe werkzaam als taalconsulent in Tanzania.

Meer lezen

die gaat zich nooit bekeren!

die gaat zich nooit bekeren!
Marlute van Dam, missionaire diaconale werker vanuit de kerk van Den Helder werkt als bijbelvertaler in Roemenië. Door haar werk komt ze met allerlei mensen in aanraking. Het is voor haar van het grootste belang hun taal te leren spreken en schrijven. Dat levert bijzondere ontmoetingen op.

Meer lezen

met verlof uit Senegal

met verlof uit Senegal
Jan en Tabitha Kieviet, als missionaire diaconale werkers uitgezonden door de ICF van Rotterdam, werken al vele jaren in Senegal. Tabitha als arts, Jan als evangelist. In de maand juni zijn ze (nog) in Nederland voor een verlofperiode. Misschien hebben ze nog een gaatje …

Meer lezen

nieuws uit Isaan

nieuws uit Isaan
Wilke en Marlies den Hertog werken nu alweer enkele jaren in Isaan, in Thailand. Ze zijn als zendingswerkers van de CGK uitgezonden door de kerk van Leiden en werken in een team van Overseas Missionary Fellowship. Eenvoudig is hun werk niet!
Meer lezen

vliegende zendingswerker

vliegende zendingswerker
Arjan en Aartje Paas werken voor de Mission Aviation Fellowship (MAF) in Liberia. Zij zijn missionaire diaconale werkers, uitgezonden door de kerk van Genemuiden. Aart is piloot en brengt vaak zendingswerkers naar gebieden waar zij zich moeten redden met een minimum aan comfort.

Meer lezen

gebedspunten

Met Wilke en Marlies den Hartog in Thailand blijven we meebidden om Gods zegen over hun prachtige maar soms ook moeizame werk. Er wordt veel volharding en geduld van hen gevraagd. Moge de Geest van Pinksteren werken in de harten van de Thai die zij ontmoeten, opdat het zaad van het Woord van God vrucht draagt!


Medisch werk heeft het zendingswerk altijd vergezeld. Daarom is het een zegen dat Jan en Tabitha Kieviet samen kunnen werken in Senegal. Voor hen maar ook voor Arjan en Aartje Paas bidden we om een gezegende verlofperiode in Nederland. Wat zijn er veel mogelijkheden om de verkondiging van het evangelie te ondersteunen!


Ons gebed is voor het werkbezoek dat door de zending aan Botswana wordt gebracht. In de bezoeken en gesprekken is de nabijheid van de Here door zijn Woord en Geest nodig. Laten we bidden om goede ontmoetingen en bemoedigende resultaten.

privacy

Op 25 mei trad in de Europese Unie de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Overheden, bedrijven en andere organisaties zijn verplicht aan te tonen welke persoonsgegevens ze verzamelen en hoe die worden gebruikt en beveiligd. Wij ook.
Aangezien wij met regelmaat een nieuwsbrief sturen met belangrijke informatie willen wij graag weten of u deze nieuwsbrief wilt blijven ontvangen. Er is een mogelijkheid om u af te melden. Klik onderaan deze nieuwsbrief op 'uitschrijven' en u verdwijnt uit het mailingsysteem van al onze nieuwsbrieven. Dan ontvangt u dus helemaal geen nieuwsbrieven meer van ons. Wilt u bepaalde gegevens aanpassen (bijvoorbeeld uitschrijven voor één van de nieuwsbrieven, uw mailadres wijzigen)? Gebruik dan de link 'uw abonnement beheren', eveneens onderaan deze nieuwsbrief.

meer informatie

We zijn wettelijk verplicht u van deze wetgeving op de hoogte te brengen. Wij hopen natuurlijk dat u onze nieuwsbrief blíjft lezen. Meer informatie over de privacy-wetgeving en onze kerken op: cgk.nl/privacy.
CGK Dienstenbureau Zending | Postbus 334 | 3900 AH Veenendaal
telefoon: 0318-582360, e-mail: zending@cgk.nl