CGK Missionair voor mensen met hart voor evangelisatie

Deze nieuwsbrief is voor:
uitgave van deputaten evangelisatie | maart 2024

Team evangelisatie zoekt nieuwe deputaten

God heeft zijn kerk om in de wereld van zijn grote daden te getuigen. We worden gezegend om namens Christus een zegen voor onze omgeving te zijn. Deputaten evangelisatie hebben het verlangen dat alle kerken leven uit die overtuiging en daar prioriteit aan geven.

Heb jij dat verlangen ook en zou je je daarvoor willen inzetten? Dan zouden graag eens met je praten.

De taak van deputaten evangelisatie is om:
 • Visie en beleid te ontwikkelen.
 • De missionaire consulenten te bemoedigen, te faciliteren en aan te sturen.
 • Van hun werkzaamheden verslag te doen aan de generale synode.
Dit is wat we concreet verwachten:
 • Je hebt 'iets' met evangelisatie.
 • Je bent geen alleskunner, maar een meedenker.
 • Je mag mee op werkbezoek, het is niet verplicht.
 • Je hebt bestuurlijke affiniteit.
 • Een beetje buiten-de-box is niet verkeerd.
 • Je bent aanwezig bij de tien vergaderingen per jaar: vijf online en vijf op het Dienstenbureau.
 • Je kunt tussen juli een september starten.
 • Je bent bij voorkeur voor minstens drie jaar beschikbaar.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met voorzitter Rein den Hertog via reindenhertog@amstelgemeente.nl
We horen graag voor 1 april van je.

Stuur deze vrijwilligersvacature gerust door naar mensen in je netwerk!
EV pay-off Gods missie brengt mensen in beweging
CGK Dienstenbureau team evangelisatie | Ghandistraat 2 | 3902 KD Veenendaal
volg ons op:
twitter facebook website