nieuwsbrief CGK Diaconaat - de ander de naaste

CGK Diaconaat: een nieuw jasje

uitgave van Dienstenbureau CGK | juni 2018
Deze nieuwsbrief is voor: [subscriber:firstname | default:] [subscriber:lastname | default:]

een nieuw jasje

Wij hebben de diaconale nieuwsbrief in een nieuw jasje gestoken! Met onze nieuwsbrief houden we u en jou als diaken of diaconaal betrokkene graag op de hoogte van wat er speelt op het gebied van diaconaat. Lees en leef mee!

kinderen en armoede

Kinderen en armoede
De armoedeproblematiek in gezinnen wordt niet voldoende herkend. Niet alleen bijstandsgerechtigden hebben moeite om rond te komen. Ook gezinnen met werkende ouder(s) kunnen in de problemen raken. Bijvoorbeeld...
Meer lezen

noodhulp Afrika ZOA

Noodhulp Afrika ZOA
Door financiering van de Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) heeft ZOA hulp geboden aan mensen die getroffen zijn door langdurige gewapende conflicten in de staat Borno in Noordoost-Nigeria. ZOA doet dit...
Meer lezen

profielschets diaken

profielschets diaken
Gemeentes zijn regelmatig op zoek naar nieuwe diakenen. Om kerkenraden bij dit proces te helpen, is een profielschets opgesteld. Wie is een diaken? Met wie vormt hij een team? Wat doet hij? De naam 'diaken' draagt betekenis.
Meer lezen

hoor je mij wel?

Hoor je mij wel?
Volgens de kinderombudsvrouw heeft bijna een kwart van de kinderen en jongeren een ouder met een ziekte, verslaving of beperking. Deze kinderen en jongeren worden vaak over het hoofd gezien. De aandacht...
Meer lezen

christenvervolging in Nepal

Christenvervolging in Nepal
De laatste jaren is de kerk in Nepal flink gegroeid. Dit alles tot grote frustratie van fanatieke, invloedrijke hindoes. Er zijn naar schatting momenteel 1,3 miljoen Nepalese christenen. Het antichristelijke sentiment wordt aangestuurd...
Meer lezen

Di@coon diaconale projecten

Di@coon diaconale projecten
Dit jaar brengen wij de diaconieën geen abonnementskosten in rekening voor onze uitgave Di@coon. Dit jaar verschijnt er namelijk maar één exemplaar van Di@coon en dat is de diaconale projectenlijst. Aan het begin van het nieuwe seizoen valt de projectenlijst op de mat!

vluchtelingengebedsdag 2018

Vluchtelingengebedsdag 2018
Nieuwkomers, ook die bij jou om de hoek, voelen zich vaak eenzaam. Stichting Gave zet zich voor die nieuwkomers is. Gave vindt dat deze nieuwkomers een écht thuis verdienen waar zij zich geliefd en gezien voelen, een nieuw leven opbouwen, tot bloei komen.
Meer lezen

noodhulp bemoedigt Papoea-Nieuw-Guinea

Papoea-Nieuw-Guinea bemoedigd door noodhulp
Na de aardbevingen in Papoea-Nieuw-Guinea van februari en maart jl. zijn ruim 1.200 mensen van voedsel voorzien in de gebieden rondom Walagu en Dodomona. Helaas bleven de meeste mensen nog in het relatief veilige gebied rondom de landingsbanen wonen...
Meer lezen

wie wil op onze homepage?

Vanwege de nieuwe privacywetgeving hebben wij op onze homepage (www.cgk.nl) de foto’s van veel mensen vervangen door foto’s van kerkgebouwen. We zijn er echter van overtuigd dat kerken méér zijn dan steen en glas.
Meer lezen

fijne zomervakantie!

zomer

agenda

27 sept.
14 nov.
22.nov.
-
-
-
Toerusting, Hoogeveen
CDV Amersfoort
CDC Dordrecht

pr materiaal projecten

Wilt u collecteren voor een project? Neem contact met ons op en wij vertellen welke projecten op dit moment uw financiële steun goed kunnen gebruiken! In onze volgende nieuwsbrief vindt u een overzicht van de financiële status van de projecten.
Van alle onze projecten is een powerpointpresentatie, flyer en poster beschikbaar. Wij sturen u kosteloos meerdere flyers en posters toe om uit te delen in uw gemeente. De presentatie ontvangt u per mail. Vraag het materiaal tijdig aan via diaconaat@cgk.nl. Zo kunnen wij het bijwerken en inplannen voor verzending.

privacy

Op 25 mei trad in de Europese Unie de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Overheden, bedrijven en andere organisaties zijn verplicht aan te tonen welke persoonsgegevens ze verzamelen en hoe die worden gebruikt en beveiligd. Wij ook.
Aangezien wij met regelmaat een nieuwsbrief sturen met belangrijke informatie willen wij graag weten of u deze nieuwsbrief wilt blijven ontvangen. Er is een mogelijkheid om u af te melden. Klik onderaan deze nieuwsbrief op 'uitschrijven' en u verdwijnt uit het mailingsysteem van al onze nieuwsbrieven. Dan ontvangt u dus helemaal geen nieuwsbrieven meer van ons. Wilt u bepaalde gegevens aanpassen (bijvoorbeeld uitschrijven voor één van de nieuwsbrieven, uw mailadres wijzigen)? Gebruik dan de link 'uw abonnement beheren', eveneens onderaan deze nieuwsbrief.

meer informatie

We zijn wettelijk verplicht u van deze wetgeving op de hoogte te brengen. Wij hopen natuurlijk dat u onze nieuwsbrief blíjft lezen. Meer informatie over de privacy-wetgeving en onze kerken op: cgk.nl/privacy.
CGK Dienstenbureau Diaconaat | Postbus 334 | 3900 AH Veenendaal
telefoon: 0318-582367, e-mail: diaconaat@cgk.nl


Volg ons op:
facebook website linkedin