CGK Zendingsnieuws: onderwijs

uitgave van Dienstenbureau Zending | januari 2019
Deze nieuwsbrief is voor: [subscriber:firstname | default:] [subscriber:lastname | default:]

verhuizen vanwege de school

de familie Paas gaat van ver naar verder
Veel zendelingen verhuizen terug naar hun vaderland op het moment dat één van de kinderen naar de middelbare school moet. De familie Paas gaat om die reden ook verhuizen. Niet terug naar Nederland, maar nog verder van huis, naar Papua Nieuw Guinea. Meer lezen

uitgezonden met een deken

uitzendingsdienst
Renze en Catharina en hun kinderen werden op de laatste zondag van 2018 uitgezonden door de kerk van Culemborg om onbereikte mensen ergens in Centraal Azië te bereiken. Meer lezen

spellen, woordjes maken, leren lezen

spellen, woordjes maken, leren lezen
Zo leer je Thai! Ieder kind in Nederland leert lezen. Letters herkennen, spellen. Hakken en plakken, woordjes maken. Heel vroeger aap - noot - mies, later werd dat boom - roos - vis… Soms doe je die dingen als je al véél ouder bent. Zoals Ab en Clarine Mol. Maar dan niet in het Nederlands…Dat heeft nogal wat voeten in de aarde.
Meer lezen

verlof voor de familie Den Hertog

familie Den Hertog
De familie Den Hertog komt met verlof van 1 maart tot 21 juni.
De zondagen voor de preekbeurten zijn al ingevuld. Het is nog wel mogelijk hen uit te nodigen voor een spreekbeurt. Dit kan in de periode van 17 maart tot 5 mei.
Daarvoor kunt u contact opnemen met Marianne Bil van de de thuisfrontcommissie, via marianne96@ziggo.nl.

ook verlof voor Hessel en Coby Visser

familie Visser
Hessel en Coby Visser komen van 27 maart tot 14 juni naar Nederland.
In de periode van 6 tot 24 mei zijn ze beschikbaar voor spreekbeurten. Neem daarvoor contact op met de zus van Coby, Ria Baarda-Wiegel, via mcbaardawiegel@kliksafe.nl.

gebedspunten

  • We bidden voor de familie Paas, dat loslaten van het bekende in Liberia mee zal vallen, dat de verhuizing naar Papua Nieuw Guinea goed zal gaan en dat de nieuwe school fijn zal zijn.
  • We bidden voor Renze en Catharina en hun gezin, dat ze zich spoedig op hun gemak zullen voelen in hun nieuwe land - en dat ze mooie en betekenisvolle contacten mogen leggen.
  • We bidden voor Ab en Clarine dat ze mogen merken dat het leren van Thai goed zal gaan, dat de contacten die ze hebben met de taalleraren ook betekenisvolle contacten mogen zijn, ook voor hen die geen christen zijn.
  • We bidden voor Wilke en Marlies en hun gezin, en voor Hessel en Coby, dat de voorbereiding met het oog op het verlof goed zal verlopen en dat ze ook rust zullen krijgen om ‘het werk’ een tijdlang los te laten.
CGK Dienstenbureau Zending | Postbus 334 | 3900 AH Veenendaal
telefoon: 0318-582360, e-mail: zending@cgk.nl