nieuwsbrief CGK Missionair

CGK Missionair: Kerst een missionair feest

uitgave van deputaten evangelisatie | december 2018
Deze nieuwsbrief is voor: [subscriber:firstname | default:] [subscriber:lastname | default:]
Deze nieuwsbrief ontvang je omdat je in ons adressenbestand zit, bijvoorbeeld als vertegenwoordiger van evangelisatiecommissie, kerkenraad, deelnemer van het missionair leertraject of omdat je jezelf hebt ingeschreven als abonnee.

missie in Rotterdam

missie in Rotterdam
ICF Rotterdam wil graag de vele Polen in Rotterdam-Zuid bereiken met het Evangelie en komt graag in contact met kerken of mensen die zich ook hiervoor geroepen weten. Samen kunnen we bidden en werken aan een missionair initiatief onder Polen. We hebben (voor advies) contacten in Krakau. Denk je iets te kunnen betekenen?
Meer lezen

nieuwe pioniersplek starten?

de eerste verkenningsavond pionieren
Vertegenwoordigers uit 9 gemeenten dachten tijdens de verkenningsavond op 26 november na over mogelijkheden om een missionaire pioniersplek te starten. Enkelen hebben inmiddels een afspraak gemaakt om één-op-één verder te praten met onze missionair consulenten. Fijn!
Meer lezen

missionaire balans opmaken

vrucht of verlies
'Laten we eens in alle kwetsbaarheid de rekening van missionaire winst en verlies opmaken als kerken. Welke goede praktijken brengen vrucht voort? Welke hindernissen zorgen voor verlies? Waar moeten we aan sterven om winst te maken voor het Koninkrijk? Lees de weblog van ds. Peter L.D. Visser.

leestip voor de kerstvakantie

Themanummer 'evangelisatie' van De Wekker
Wij geven het graag door: landelijk CGK-blad De Wekker publiceerde op 7 december het themanummer 'Evangelisatie'. Met lezenswaardige bijdragen over pittig en zout zijn, en voor wie het Evangelie eigenlijk is. En meer... www.dewekker.com

Kerst: een missionair feest

Kerst: wees een zegen!
‘God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd.’ HSV, 2 Kor. 5: 19

Wij wensen je een gezegend kerstfeest en een nieuw jaar met vreugde bij het uitdelen van ‘het woord van de verzoening’.
CGK Dienstenbureau team evangelisatie | Ghandistraat 2 | 3902 KD Veenendaal
volg ons op:
twitter facebook linkedin website