CGK Zendingsnieuws: komen, blijven en vertrekken

uitgave van Dienstenbureau Zending | mei 2019
Deze nieuwsbrief is voor:

afvaardiging uit Rusland op de synode

broeder Oleg Ljoebitsj komt naar Nederland
Broeder Oleg Ljoebitsj hoopt (samen met broeder Mischa Skorobogatov uit Novoribnaja) een kort bezoek aan Nederland te brengen. Zijn bezoek valt samen met de gebedsdienst voor de generale synode in de Grote Kerk in Dordrecht, op D.V. 13 juni. In die gebedsdienst zal hij niet spreken, maar er zijn wel verschillende andere mogelijkheden om hem te horen en te ontmoeten. Dit is zijn programma:
Meer lezen

heb ik koorts, of heeft de koorts mij?

taalconstructies rond ziekte en gezondheid
In hun laatste nieuwsbrief schrijven René en Lydia van den Berg een aantal boeiende dingen die te maken hebben met hun eigen welzijn en met de manier waarop mensen in verschillende talen spreken over welzijn.
Meer lezen

evangeliseren op uitnodiging van de overheid

de familie Mol deelt het evangelie
In de nieuwsbrief van Ab en Clarine Mol lezen we over een wel heel mooie manier waarop je het evangelie kunt delen met anderen. Namelijk als de overheid (het departement van cultuur) aan de kerken gaat vragen om tijdens een festival uit te leggen wat het christendom inhoudt.
Meer lezen

mogen we blijven?

werkvergunning voor de fam. Kamphuis
Om als zendingswerker te kunnen gaan heb je natuurlijk een innerlijke roeping van Godswege nodig. Maar dat moet dan ook wel steeds weer bevestigd worden. Veel zendingswerkers kennen de spanning: krijgen we weer een werkvergunning? Mogen we blijven? De familie Kamphuis, die voor Wycliffe Bijbelvertalers in Tanzania wonen en werken, zaten lange tijd in spanning.
Meer lezen

afscheid nemen

verhuizing voor fam. Paas
Er zijn mensen die hun hele leven op één en dezelfde plek wonen. En er zijn mensen die om de zoveel jaar verkassen. Onder zendingsmensen vind je vooral die laatste categorie. De familie Paas vertelt er iets over in hun laatste nieuwsbrief uit Liberia. Letterlijk hun laatste: ze gaan Liberia na hun verlof verruilen voor Papua Nieuw Guinea.
Meer lezen

gebedspunten

  • Dankbaar zijn we voor de mogelijkheid die er is om br. Oleg Ljoebitsj te ontmoeten en zo meer te weten te komen over het werk in Taimyr.
  • Dankbaar zijn we met de familie Van den Berg dat er in Cairns goede behandelmethoden zijn voor Lydia. We bidden om zegen over die behandeling.
  • Dankbaar zijn we met de familie Mol voor de gelegenheid die er was om het Evangelie te delen op een cultureel festival en dat dit ook hielp om kerken met elkaar in contact te brengen.
  • Dankbaar zijn we met de familie Kamphuis dat zij opnieuw een werkvergunning kregen. We bidden voor hen om wijsheid als het gaat om het onderwijs van de kinderen.
  • Dankbaar zijn we met de familie Paas voor de manier waarop zij in de afgelopen jaren hun werk konden doen in Liberia. We bidden om zegen om afscheid te kunnen nemen, om een goede verlofperiode en voor straks een goede start in Papua Nieuw Guinea.
CGK Dienstenbureau Zending | Postbus 334 | 3900 AH Veenendaal
telefoon: 0318-582360, e-mail: zending@cgk.nl