CGK Zendingsnieuws: het begint met een voetbal

uitgave van Dienstenbureau Zending | september 2019
Deze nieuwsbrief is voor: [subscriber:firstname | default:] [subscriber:lastname | default:]

van voetbal tot gemeentestichting

het mooiste cadeau
In Nederland zijn er talloze initiatieven als het gaat om pionieren aan de rand van de kerk. Ik las in het bezoekverslag van de predikanten Hakvoort en Witzier aan Mozambique een mooi voorbeeld over hoe een voetbalcadeau leidde tot een nieuwe gemeente.
Meer lezen

beste Bijbelschool van Mozambique

die staat in Mocuba
Toen de Nederlandse werkers in Mozambique de opdracht kregen om een Bijbelschool te beginnen kregen zij de opdracht mee: laat het vooral een eenvoudige structuur blijven. Of het daardoor gekomen is, kunnen we natuurlijk niet zeggen, maar de Bijbelschool EBOM in Mocuba kreeg vorig jaar wel het predikaat Beste Bijbelschool!
Meer lezen

bent u geschikt / ongeschikt?

de criteria van Hudson Taylor
Moeten mensen volgens Hudson Taylor allemaal theologie gaan studeren als ze tot de conclusie komen dat de Heer hen vraagt om hun leven te geven in de missionaire dienst? Nee, absoluut niet. Het komt volgens hem - en volgens de organisatie die uit zijn werk voortgekomen is - aan op een ABC: Be Available, be Bold and be Creative.
Meer lezen

gastvrij voor bezoekers synode

wie heeft er plaats?
In juni is de generale synode van Dordrecht begonnen. In de periode dat de zaken van zending besproken worden, eind januari 2020, hopen we een aantal gasten uit het buitenland bij ons te hebben. Voor die gasten verzorgen we als regel de verblijfplekken. Bij wie mogen zij overnachten? Aanmelden graag bij zending@cgk.nl.

wij komen graag vertellen

over het werk in Zuid-Afrika
Hetty Bloem en haar man Tjeerd Zuidema (missionair-diaconaal werkers) komen in oktober met verlof. Hetty heeft in 2005 in Zuid-Afrika de stichting Indlu Yethemba, wat betekent ‘huis van hoop’, opgericht. Zij werken in de township en nederzettingen rond Kriel onder de mensen die besmet zijn met HIV/AIDS. Naast het verstrekken van thuiszorg, voedselpakketten, transport naar reguliere medische hulp …
Meer lezen

verlof familie Verhoeff

u kunt hen uitnodigen voor een presentatie
Albert en Jacomine Verhoeff (eveneens MDW’ers), werkzaam voor Wycliffe in Tanzania, hopen als gezin vanaf halverwege oktober met verlof te komen voor drie maanden. Mocht u hen willen uitnodigen voor een presentatie, stuur dan een mailtje naar albert_verhoeff@sil.org of jacomine_verhoeff@sil.org.

gebedspunten

  • Laten we danken voor een goed onderwijswerkbezoek aan Mozambique, en voor de kansen die InForTeM en EBOM hebben voor de lokale kerken.
  • Bidt u mee om mensen die beschikbaar, moedig en creatief zijn, om bezig te zijn in het werk van de Here in deze wereld. Maar pas op: mogelijk vraagt God u om uzelf beschikbaar te stellen…
  • Bidden we om een goede ontmoeting met buitenlandse gasten tijdens de generale synode - en dat God ons bemoedigt door wat zij kunnen vertellen over Gods werk op andere plaatsen in deze wereld.
  • Laten we bidden om een goede verloftijd voor Hetty Bloem en Tjeerd Zuidema, en voor de familie Verhoeff.
CGK Dienstenbureau Zending | Postbus 334 | 3900 AH Veenendaal
telefoon: 0318-582360, e-mail: zending@cgk.nl