CGK Zendingsnieuws: hoe verdeel je die taart

uitgave van Dienstenbureau Zending | oktober 2019
Deze nieuwsbrief is voor:

taart voor de kerkenraad

we willen allemaal wel een stukje
Tijdens het werkbezoek in september aan Zuid Afrika kwamen mw. Corrie Mazereeuw (penningmeester van deputaten zending) en ds. Willem van 't Spijker (zendingsconsulent) met een taart aan bij de overkoepelende kerkenraad van de gereformeerde kerken in KwaNdebele. Niet alleen om daarvan te genieten, maar om duidelijk te maken dat je een taart op verschillende manieren kunt verdelen.
Meer lezen

het plan zit in je hoofd, niet in je ogen…

hoop bieden ondanks een handicap
Kun je je droom nog verwezenlijken als je aan het eind van de middelbare school blind wordt? Maända Mafhege uit Tshivhase, vlak bij Thohoyandou, in Venda geeft niet op en heeft nu een mooie boerderij opgebouwd. Als hij nog maar anderhalf jaar van zijn eindexamen is verwijderd, wordt hij als gevolg van glaucoom blind aan beide ogen.
Meer lezen

herbouw na de brand

huis van Nfefe
Eerder dit jaar was er het bericht over brand op het terrein van Iyani. Als gevolg van de berichten daarover kwam er ook hulp vanuit Nederland op gang. Hoe staat het er nu voor?
Meer lezen

in de schijnwerpers: Marlute van Dam

met vertaalwerk in Roemenië
In elke nieuwsbrief geven we aandacht aan een missionair diaconaal werker. Deze keer: Marlute van Dam. Marlute werkt voor SIL-Wycliffe en werd uitgezonden voor bijbelvertaalwerk onder de Roma in Roemenië. Een deel van haar opleiding volgde zij in Israël om haar kennis van het Hebreeuws verder op peil te brengen.
Meer lezen

verlof van Marjanne Hendriksen

in december en januari
Haar thuisfrontcommissie schrijft in de nieuwsbrief van september dat Marjanne vanaf eind november DV haar verlof in Nederland hoopt door te brengen. Wilt u tijdens haar verlofperiode in december of januari een verzorgde presentatie over haar werk in Zambia, neem dan contact op met de thuisfrontcommissie, e-mail: marjanneinzambia@cgknunspeet.nl

afscheid van Simcha van Heiningen

tijdens lunch met collega's
Al lange tijd missen we op het Dienstenbureau de creativiteit en inzet van onze pr-medewerker Simcha van Heiningen. Zij was uitgevallen vanwege gezondheidsredenen. Helaas lukte het haar niet haar taken weer op te pakken. Eind augustus hebben we met de collega’s afscheid van haar genomen.
Wij zijn dankbaar voor het werk dat ze de afgelopen jaren mocht doen ten dienste van onze kerken. We wensen haar Gods nabijheid toe.

gebedspunten

  • Laten we danken voor een goed werkbezoek aan KwaNdebele en Venda. Bidden we voor de kerken daar, dat zij steeds verder mogen groeien in zelfstandigheid.
  • Laten we danken voor mensen als Maända in Venda, die niet opgeven, maar hoop blijven houden en door durven gaan – en daardoor zelf verspreiders van hoop kunnen zijn voor anderen.
  • Laten we danken voor de voortgang die Marlute ziet in haar kennis en vaardigheden, en bidden we dat haar werk eraan mag bijdragen dat de Roma de goede boodschap van Gods liefde in hun eigen taal zullen horen.
  • Laten we bidden om een goede verloftijd voor Marjanne Hendriksen.
  • Laten we danken voor de jarenlange inzet van Simcha voor onder andere deputaten zending, en bidden we voor haar en haar gezin om Gods nabijheid en zegen met het oog op haar toekomst
CGK Dienstenbureau Zending | Postbus 334 | 3900 AH Veenendaal
telefoon: 0318-582360, e-mail: zending@cgk.nl