nieuwsbrief CGK Diaconaat - de ander de naaste
uitgave van Dienstenbureau CGK | mei/juni 2019

help je mee?

vraag pr-materiaal aan!
Op www.cgk.nl/inkomstenprojecten vind je een overzicht van wat er tot en met april is binnengekomen op onze projecten. Hartelijk dank voor jullie steun! Wil je collecteren voor een van deze projecten, vergeet dan niet flyers, posters en/of een powerpointpresentatie aan te vragen via diaconaat@cgk.nl. Zo kun je als diaconie de gemeenteleden goed informeren over waar hun gift naartoe gaat.

kerk in de buurt

kerk in de buurt
Kerken mogen van betekenis zijn voor hun buurt. Heel praktisch. Misschien is er naast de kerk wel een stukje grond voor een ontmoetingstuin. Zo'n tuin kan een prachtige plek zijn om in gesprek te raken. Voeten in de modder, handen in de klei. Andere optie: geniet samen met je buren van een lekkere buurtsoep. Of deel verhalen in het verhalenhuis. Er is veel mogelijk. Met een handvol gratis gidsen helpt 'kerk in de buurt' je graag op weg. Lees meer en bestel de gidsen...

Marjanne in Doorgeven

Marjanne Zambia
Soms zinkt de moed je in de schoenen … Marjanne Hendriksen werkt in Zambia (project ZAM127) en schrijft daarover in de Doorgeven van mei. Ze prijkt ook op de achterkant van deze uitgave, zoals u op de foto ziet. Heb je deze Doorgeven gelezen? De diaconale artikelen vind je vanaf pagina 19. Download …
.

een kerk die kán

een kerk die kán
Rudolf Setz, consulent diaconaat binnenland, schreef samen met Marten van der Meulen het boek 'Een kerk die kan'. Derk Jan Poel van het Diaconaal Steunpunt heeft het boek gelezen en zegt erover: 'Zeer geschikt voor diakenen! Dit boek wijst kerken die de bloei van hun buurt zoeken een praktische weg.' Op 15 juni wordt het boek in Zwolle gepresenteerd. Wil je daarbij zijn? Dat kan: Meer informatie en aanmelden ...

hulp aan kindslaven

kindslaven in Haïti
Nerlyne (niet op foto) vertelt aan Willemien van Woord en Daad hoe ze als jong kind haar moeder verloor. Ze ging wonen bij haar tante. 'Op onze voorzichtige vraag of ze is mishandeld, klinkt het zacht: 'Heel vaak’.' Willemien schreef een mooi verslag van haar bezoek aan dit bijzondere project, HAI138 Rehabilitatie kindslaven. Lees meer onder het kopje bezoek …

diaconale agenda

13-06-2019 Bidstond Generale Synode, Dordrecht
20-06-2019 CDC Dordrecht, verantwoord geven
27-06-2019 CDC Apeldoorn, basisdiaconaat

CGK Dienstenbureau Diaconaat | Postbus 334 | 3900 AH Veenendaal
telefoon: 0318-582367, e-mail: diaconaat@cgk.nl


Volg ons op:
facebook website linkedin