nieuwsbrief CGK Diaconaat - de ander de naaste
uitgave van Dienstenbureau CGK | juli/augustus 2019

feest in Cambodja

Cambodja feest vijver
Sommige projecten zijn even eenvoudig als doeltreffend. Neem bijvoorbeeld project CAM020 Watervoorziening Cambodja. Samen met dorpsbewoners in de armste regio's worden vijvers gegraven. Wat zo'n vijver oplevert, lees je hier... Op de foto zie je dorpelingen die toekeken terwijl de nieuwe vijver in het dorp Svay Tol feestelijk in gebruik werd genomen. Op kantoor kregen we de vraag om de hartelijke dank van de dorpelingen over te brengen op alle kerken die het project steunden. Langs deze weg: bedankt! Zonder water geen leven!

diaconale projecten 2020

meisjes
De Diacoon ‘Diaconale Projecten 2020' is in de maak! Eind van de zomervakantie wordt deze naar alle diaconieën gestuurd. Dit handige hulpmiddel bij het samenstellen van het collecterooster verschijnt ook op de website. De vernieuwde lijst gaat in vanaf januari. Wilt u nog collecteren voor projecten die op de huidige lijst staan? Stuur ons een mail en we voorzien u van pr-materiaal. Download hier de huidige projectenlijst...

Micha Zondag

micha zondag 2019
Hoe wij in Nederland met dieren omgaan, staat vaak haaks op Gods liefde voor zijn schepping. De jaarlijkse Micha Zondag is een mooi moment om daarbij stil te staan. Er is hoop voor mens én dier! Aan de hand van Micha's materialen gaan kerken samen in gesprek over de keuzes die we hierin maken. Lees meer en bestel de materialen...

nieuw seizoen, veel te doen!

dav
Het is inmiddels ruim een half jaar geleden dat Rudolf Setz op diaconaat begon als consulent binnenland. Hij ging samen met anderen op zoek naar een structuur die het mogelijk maakt om diakenen en diaconaal betrokkenen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Rudolf gaat ook het land in. Komend najaar verzorgt hij in diverse classes toerustingsavonden voor nieuwe diakenen. Benieuwd welke bijeenkomsten er in jouw classis worden georganiseerd? Ontdek het op het online plein van CDC's of vraag ernaar bij jouw CDC...

maar eerst...

… fijne zomervakantie!
opladen

diaconale agenda

18-09-2019 CDC Amersfoort, toerusting diaconaal betrokkenen
19-09-2019 Hoogeveen, toerusting diaconaal betrokkenen
25-09-2019 Den Haag, CDC toerusting nieuwe diakenen in CGK Alphen aan de Rijn
14-11-2019 Den Haag, CDV in CGK Alphen aan de Rijn
20-11-2019 Studiedag boek 'Een kerk die kan'

CGK Dienstenbureau Diaconaat | Postbus 334 | 3900 AH Veenendaal
telefoon: 0318-582367, e-mail: diaconaat@cgk.nl


Volg ons op:
facebook website linkedin