CGK Zendingsnieuws: verrassende cadeaus

uitgave van Dienstenbureau Zending | juli 2019
Deze nieuwsbrief is voor: [subscriber:firstname | default:] [subscriber:lastname | default:]

verrassende cadeaus

voor de jubilaris
Cadeaus krijgen voor een jubileum is leuk, maar daar houd je misschien wel een beetje rekening mee. Toen de voorzitter van ons deputaatschap, ds. Hein Korving, zijn ambtsjubileum vierde, kreeg hij een paar heel verrassende cadeaus. Ruim twaalf jaar is hij al voorzitter van zendingsdeputaten en in totaal ruim vijftien jaar betrokken bij zending. Maar dat was niet …
Meer lezen

verlofgangers weer terug

naar Thailand en Botswana
‘Zo, nu gaan we eerst eens met vakantie in het land waarheen we uitgezonden zijn’. Of ze het echt zo gezegd hebben? Het zou maar zo kunnen, want verlof betekent voor zendingswerkers geen vakantie. Maar na hun ‘home-assignment’ zijn de families Visser-Wiegel en Den Hertog-Koole weer terug naar hun werkplek.
Meer lezen

postzegels blijven waardevol

het Dienstenbureau ontvangt ze graag
Postzegels zijn voor veel mensen dingen die je maar één keer gebruikt. Maar gelukkig weet u dat ze ook twee keer gebruikt kunnen worden. Eén keer om een boodschap via de post van hier naar daar te zenden. Een tweede keer door ze in te leveren bij zending, waar ze te gelde worden gemaakt. Dat leverde in het afgelopen jaar € 10.000 op - en daar zijn we erg blij mee. Graag blijven we uw gebruikte postzegels (waar soms ook nog wel enkele ongebruikte tussen zitten…) ontvangen!

zendingsdiensten

een preek die missionair is en missionair maakt
Volgens Hessel Visser moet de zending een duidelijke plaats hebben in de preek. Hij zei tijdens een symposium op Urk: ‘Het is belangrijk dat de preek missionair is en missionair maakt’. Wanneer de zendingsconsulent of de adviseur van zending, de broers Willem en Jan van ’t Spijker, voorgaan in een zendingsdienst, wordt dat zeker aan de orde gesteld.
Meer lezen
Bekijk onderstaande impressie van een zendingsdienst (filmpje), waarin ds. W. van 't Spijker voorging.
bekijk het filmpje van een zendingsdienst

gebedspunten

  • Dankbaar zijn we voor de tijd die de families Visser-Wiegel en Den Hertog-Koole in Nederland konden doorbrengen voor contact met familie, maar ook met het bredere thuisfront. We bidden dat zij met zegen weer aan het werk mogen zijn in Botswana en in Thailand.
  • Dankbaar zijn we voor de inzet van de verschillende deputaten die met hun tijd en talenten meehelpen in het denken over zending en die dat allemaal belangeloos doen.
  • Dankbaar zijn we voor zoveel mogelijkheden die er zijn om ingeschakeld te worden en te blijven bij de zending, dicht bij huis of ver weg. Maar altijd ingeschakeld als getuige van Jezus, met het oog op het Koninkrijk, op de tijd en gelegenheid van de Vader en in de kracht van de heilige Geest (vgl. Handelingen 1: 6-8).
CGK Dienstenbureau Zending | Postbus 334 | 3900 AH Veenendaal
telefoon: 0318-582360, e-mail: zending@cgk.nl