CGK Zendingsnieuws: de kerk die niet afkwam

uitgave van Dienstenbureau Zending | december 2019
Deze nieuwsbrief is voor: [subscriber:firstname | default:] [subscriber:lastname | default:]

de hinkelsprong

hoe leg je contact met jongeren?
In december waren ds. Adriaan van Langevelde en ds. Willem van ’t Spijker op werkbezoek in Burundi. Daar bleek dat ds. Van Langevelde wel een heel bijzondere manier heeft om contact te leggen met de jongeren van de kerk...
Meer lezen

de kerk die niet afkwam…

en het principe van het delen van een sprinkhaan
Een Afrikaans spreekwoord zegt: zonen van dezelfde vader delen nog de kop van een sprinkhaan. Het gaat over diepe solidariteit. Wij kunnen daar veel van leren. Tegelijk betekent de praktijk achter dat spreekwoord soms ook dat dingen maar half gebeuren.
Meer lezen

helpen in Burundi - hoe?

met onderwijs over de Bijbel
Sinds 2010 hebben deputaten zending het project Burundi onder hun hoede. Er was een vraag gesteld vanuit dat land om de EPRB (Église Protestante Réformée du Burundi) te helpen met het lezen van de Bijbel en hoe je daar dan over preekt. Maar kun je het daarbij laten?
Meer lezen

schijnwerpers op: familie Olweny-den Hartog

gefeliciteerd met de geboorte van Liora
Eind november verstuurden mdw'ers Willianne en Elijah een bijzondere nieuwsbrief, met eigenlijk maar één onderwerp: de geboorte van hun tweede kindje. Een dochter die de mooie namen Liora Helena draagt. Liora (haar roepnaam) betekent: God's gift of light (Gods geschenk van het leven).
Meer lezen

gebedspunten

  • Laten we danken voor een goed werkbezoek aan Burundi, met gesprekken met het dagelijks bestuur van de synode, met bezoeken aan veel van de kerken, met mogelijkheid om onderwijs te geven, met mogelijkheid om contacten te leggen met lokale hulporganisaties.
  • Laten we bidden voor de leiders in de kerk in Burundi, voor de predikanten, de ouderlingen en diakenen, de vrouwencomités en de jeugdwerkers, dat zij trouw zullen zijn aan hun roeping om geestelijk leiding te kunnen geven aan de gemeentes, en dat zij ook meer en meer toegerust zullen worden voor dat werk.
  • Laten we bidden dat de eerste contacten die met hulporganisaties in Burundi zijn gelegd, mogen uitgroeien tot goede mogelijkheden om ook op andere manieren hulp te bieden aan de kerk in Burundi en via de kerk aan de hele maatschappij.
  • Laten we danken samen met Elijah en Willianne Olweny dat zij uit Gods hand een gezond tweede kindje ontvingen: Liore, en dat zij haar – samen met Ephraim – mogen opvoeden tot mensen die al vroeg in hun leven de Here Jezus leren kennen en die in zijn licht willen leven.
  • Laten we bidden voor het werk van Elijah onder de kwetsbare weeskinderen in Kenia en voor het werk van Willianne voor de slachtoffers van hiv en aids in de sloppenwijken van Kenia, dat zij beiden het licht van de Here Jezus mogen verspreiden.
CGK Dienstenbureau Zending | Postbus 334 | 3900 AH Veenendaal
telefoon: 0318-582360, e-mail: zending@cgk.nl