logo nieuwsbrief
uitgave van Dienstenbureau CGK | 12 maart 2020

diaconale dag verzet naar 21 november

verzet ddag site
Wil je deze nieuwsbrief doorsturen naar je mede-diakenen en andere diaconaal betrokkenen in je gemeente? Als zij zich aanmelden voor de nieuwsbrief, blijven ze op de hoogte van de ontwikkelingen. Bedankt!

De diaconale dag ‘Bewogen in beweging’ wordt verzet naar D.V. zaterdag 21 november. Dat hebben het Diaconaal Steunpunt voor de GKv en NGK en het Dienstenbureau van de CGK besloten. De landelijke diaconale dag stond gepland voor zaterdag 21 maart, maar gelet op de ontwikkelingen rond het coronavirus achten de organisaties het verstandiger om de dag door te schuiven. Overwegingen daarbij zijn het minimaliseren van de risico’s op besmetting, mogelijke verspreiding via kerkbezoek daarna en het feit dat diakenen zich vaak richten op mensen met een kwetsbare gezondheid. Alle betrokkenen worden persoonlijk geïnformeerd over het verzetten van de diaconale dag.

21 november
Op 21 november staan we stil bij de kerk als een plek waar lief en leed gedeeld wordt. De mooie momenten, maar ook de pijnlijke, bijvoorbeeld als er breuken ontstaan in relaties. We willen ontdekken wat diakenen kunnen betekenen op weg naar een kerk met hart voor iedereen. Daarbij kijken we naar de diaken als verbinder die samenwerkt met pastoraal of diaconaal bezoekers, ouderlingen en de predikant. Hoofdspreker op de dag is André Rouvoet. Reserveer de datum alvast in je agenda. Wij zien je graag op zaterdag 21 november op dezelfde locatie: ’t Atrium in Amersfoort.

Heb je vragen? Neem dan contact op met Rudolf Setz (r.setz@cgk.nl) of Derk Jan Poel (derkjan.poel@diaconaalsteunpunt.nl)
CGK Dienstenbureau Diaconaat | Postbus 334 | 3900 AH Veenendaal
telefoon: 0318-582367, e-mail: diaconaat@cgk.nl


Volg ons op:
facebook website