Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

zorg over gemeenten die grens opzoeken

In een wekelijks moment van afstemming tussen minister Grapperhaus en verte­gen­woor­digers van kerken is nadruk­kelijk de zorg uitge­sproken over gemeenten die de grens van 30 personen opzoeken bij samen­komsten. Die grens mag alleen gehan­teerd worden…

geestelijk verzorgers bij instellingen

In een wekelijks moment van afstemming tussen minister Grapperhaus en verte­gen­woor­digers van kerken is (als tweede punt) de toegang voor predi­kanten / geestelijk verzorgers tot instel­lingen besproken. Het minis­terie van VWS is hiermee bezig en het…

uitstel admissie-examens 2020

De corona­crisis grijpt diep in in de samen­leving, ook in het kerke­lijke leven. Dat heeft ook gevolgen voor de admissie-examens aan de Theolo­gische Univer­siteit, die gepland stonden voor donderdag 18 – maandag 22 juni a.s..  Het is door de…

corona in de lijdenstijd

Wie had bij de start van de lijdenstijd kunnen vermoeden, dat we in een periode van landelijk en zelfs wereldwijd lijden terecht zouden komen. De lijdenstijd van 2020 lijkt volledig in het teken te staan van het corona­virus. Misschien kent u wel…

er zijn voor elkaar in crisistijd

    Rudolf Setz is diaconaal consulent CGK binnenland en voorganger van Assen Zoekt. Hij bezon zich op de vraag ‘Er zijn voor elkaar in crisistijd, hoe doe je dat?’ Rudolf deelt hier zijn gedachten en geeft praktische handrei­kingen.…

kerkverband

Op deze pagina's kunt u alles lezen over de geschie­denis van onze kerken, de organi­satie, de kerkorde, maar ook over de verschil­lende deputaat­schappen (commissies) die de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken dienen.

onze kerken

Bent u op zoek naar infor­matie over een plaat­se­lijke kerk, wilt u weten welke predi­kanten beroepbaar zijn of wie u kunt benaderen voor een preek­beurt? Deze pagina's helpen u verder. Ook voor mutaties in het jaarboek kunt u hier terecht.

actief in de kerk

Infor­matie over zending, diaconaat, evange­li­satie en kerk en Israël vindt u hier. Verder veel ruimte voor financiën en aandacht voor jongeren. Het Diensten­bureau onder­steunt, denkt mee en adviseert u graag.

geloven

Chris­tenen geloven dat God er is en dat Hij ertoe doet. Hij heeft de wereld geschapen en is erbij betrokken met een onvoor­stelbare liefde. Dat heeft Hij getoond door in de persoon van Jezus Christus naar ons toe te komen.

Kerken

  • CGK Veenendaal Bethel

naar agenda

De komende activi­teiten zijn:

  • 15 april 2020, N/A: Parti­cu­liere synode van het Zuiden
  • 16 april 2020, 13:30: COGG confe­rentie
  • 18 april 2020, hele dag: lande­lijke ambts­dra­gers­con­fe­rentie
  • 18 april 2020, hele dag: trainingsdag missi­onair leertraject 2019-2021
  • 23 april 2020, hele dag: Parti­cu­liere synode van het Noorden

dienstenbureau

Wij zijn u graag van dienst.

contactgegevens

Klik hier voor de contact­ge­gevens per 'afdeling' binnen het Diensten­buerau.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

Print Friendly, PDF & Email