Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

zet je huis AAN

- verbonden met elkaar en met de buurt -  Een prachtig initi­atief, dat we graag delen! Je kunt meedoen als kerk en als individu. voor je kerk en voor je buurt Houses Of Love is een beweging van chris­tenen die vanuit liefde voor God hun huis AAN…

schuldverklaring zondag 15 november

Op 15 oktober heeft het deputaat­schap Kerk & Israël de kerken opgeroepen tot het voorlezen van een schuld­ver­klaring in de kerkdienst van 15 november. Deze verklaring betreft ‘nalatigheid van de kerken ten opzichte van het Joodse volk tijdens en…

routekaart voor kerken in de maak

    De kerken die verbonden zijn in het CIO ontwik­kelen een eigen 'escala­tie­ladder'. Deze sluit aan bij de vijf risico­ni­veaus van de route­kaart van de overheid. Zo worden de richt­lijnen voor kerken op wat langere termijn enigszins…

vacature CGJO

De CGJO is op zoek naar een jeugd­werk­ad­viseur (m/v) voor 16 uur per week Heb jij liefde voor God en Zijn kerk, hart voor kinderen en jongeren? Bekijk dan de volledige vacature. Lees de adver­tentie.  Solli­ci­teren kan tot 1 november 2020.

kerkverband

Op deze pagina's kunt u alles lezen over de geschie­denis van onze kerken, de organi­satie, de kerkorde, maar ook over de verschil­lende deputaat­schappen (commissies) die de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken dienen.

onze kerken

Bent u op zoek naar infor­matie over een plaat­se­lijke kerk, wilt u weten welke predi­kanten beroepbaar zijn of wie u kunt benaderen voor een preek­beurt? Deze pagina's helpen u verder. Ook voor mutaties in het jaarboek kunt u hier terecht.

actief in de kerk

Infor­matie over zending, diaconaat, evange­li­satie en kerk en Israël vindt u hier. Verder veel ruimte voor financiën en aandacht voor jongeren. Het Diensten­bureau onder­steunt, denkt mee en adviseert u graag.

geloven

Chris­tenen geloven dat God er is en dat Hij ertoe doet. Hij heeft de wereld geschapen en is erbij betrokken met een onvoor­stelbare liefde. Dat heeft Hij getoond door in de persoon van Jezus Christus naar ons toe te komen.

Kerken

  • CGKV Harlingen

naar agenda

De komende activi­teiten zijn:

dienstenbureau

Wij zijn u graag van dienst.

contactgegevens

Klik hier voor de contact­ge­gevens per 'afdeling' binnen het Diensten­buerau.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

Print Friendly, PDF & Email