Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

1,5 meter in de kerk niet langer nodig

    Op 14 september heeft de overheid bekend gemaakt dat de ander­hal­ve­me­ter­maat­regel in verband met corona vanaf zaterdag 25 september niet langer nodig is. Voor kerken betekent dit het einde van veel beper­kingen in de zondagse…

17 oktober Micha Zondag

De CGK is partner van Micha Nederland. Deze organi­satie komt op voor gerech­tigheid. Micha doet dat door kerken en organi­saties te verbinden, te inspi­reren en te activeren om actief christen te zijn in deze wereld. Geïnspi­reerd door de profeet…

CGK zending op social media

Sinds kort is CGK zending actief op Facebook en Instagram. We delen hier berichten over het wereld­wijde werk van CGK zending. Volg ons om op de hoogte te blijven van het nieuws over zending. Klik op de afbeelding en u komt direct op de juiste…

de blik naar buiten - missie challenge

    Na de zomer begint een nieuw seizoen, voor kerk en samen­leving. Daarom geven we graag nu al de tip om - bijvoor­beeld tijdens Burendag – de missi­o­naire blik naar buiten te richten! De lande­lijke burendag is inmiddels een begrip.…

ontmoeting bij verkenningsavond

    Heb je interesse in pionieren? Op woens­dag­avond 13 oktober organi­seren we weer een verken­nings­avond! Niet online, maar een echte ontmoeting. In Veenendaal dit keer. We verheugen ons erop en hopen veel geïnte­res­seerden te ontmoeten!…

kerkverband

Op deze pagina's kunt u alles lezen over de geschie­denis van onze kerken, de organi­satie, de kerkorde, maar ook over de verschil­lende deputaat­schappen (commissies) die de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken dienen.

onze kerken

Bent u op zoek naar infor­matie over een plaat­se­lijke kerk, wilt u weten welke predi­kanten beroepbaar zijn of wie u kunt benaderen voor een preek­beurt? Deze pagina's helpen u verder. Ook voor mutaties in het jaarboek kunt u hier terecht.

actief in de kerk

Infor­matie over zending, diaconaat, evange­li­satie en kerk en Israël vindt u hier. Verder veel ruimte voor financiën en aandacht voor jongeren. Het Diensten­bureau onder­steunt, denkt mee en adviseert u graag.

geloven

Chris­tenen geloven dat God er is en dat Hij ertoe doet. Hij heeft de wereld geschapen en is erbij betrokken met een onvoor­stelbare liefde. Dat heeft Hij getoond door in de persoon van Jezus Christus naar ons toe te komen.

Kerken

 • CGK Groningen Jeruzalemkerk

naar agenda

De komende activi­teiten zijn:

 • 4 maart 2021, 19:00:
  Classis Middelburg (Zuiden)
 • 29 september 2021, 13:30:
  Classis Zwolle (Noorden)
 • 5 oktober 2021, 09:00:
  Classis Rotterdam (Zuiden)
 • 5 oktober 2021, 13:30:
  Classis Groningen (Noorden)
 • 6 oktober 2021, 14:00:
  Classis Apeldoorn (Oosten)

dienstenbureau

Wij zijn u graag van dienst.

contactgegevens

Klik hier voor de contact­ge­gevens per 'afdeling' binnen het Dienstenbureau.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

Print Friendly, PDF & Email