Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

nieuwe bureau-ondersteuner op het Dienstenbureau

Masja Prins is sinds 1 augustus onze nieuwe bureau­on­der­steuner voor algemene zaken en zending. 'Het stemt mij dankbaar dat ik werk kan doen dat er écht toe doet.'

noodhulp Hoorn van Afrika

    Dit kleine meisje in de armen van haar zus is duidelijk ondervoed. Kleine kinderen in Oost-Afrika - waar de ergste droogte sinds veertig jaar heerst - hebben vandaag nog eten nodig. Elke dag maakt verschil. Daarom is Diaconaat in…

Burendag in de kerk

Burendag is bedoeld om gezellig samen te komen en iets goeds te doen voor elkaar en de buurt. Voor kerken een kans om op een laagdrem­pelige manier in contact te komen met mensen uit de wijk. Doe je mee met Burendag?

vacature teamondersteuner evangelisatie

We zoeken een ervaren en doortas­tende manage­men­ton­der­steuner met een hart voor evange­li­satie. Je werkt binnen het team evange­li­satie, dat kerken adviseert bij het ontwik­kelen van visie en beleid, opdat zij in hun eigen omgeving getuigen van het evangelie.

met je gezin de zending in!

Overweeg je om met kinderen naar het buitenland te gaan? Doe mee aan Ready Set Go! Twee online infor­ma­tie­bij­een­komsten. Workshops over TCK's, scholing, transitie en afscheid nemen, child­pro­tection, inter­cul­tureel opvoeden en een goede zakelijke…

vacature administrateur

Een veelzijdige functie in het finan­ciële team. We zoeken iemand die kan lezen en schrijven met cijfer­ma­te­riaal, snel schakelt, nauwkeurig en analy­tisch is. Je bent commu­ni­catief sterk, legt de lat hoog en deelt graag je kennis.

kerkverband

Op deze pagina's kunt u alles lezen over de geschie­denis van onze kerken, de organi­satie, de kerkorde, maar ook over de verschil­lende deputaat­schappen (commissies) die de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken dienen.

onze kerken

Bent u op zoek naar infor­matie over een plaat­se­lijke kerk, wilt u weten welke predi­kanten beroepbaar zijn of wie u kunt benaderen voor een preek­beurt? Deze pagina's helpen u verder. Ook voor mutaties in het jaarboek kunt u hier terecht.

actief in de kerk

Infor­matie over zending, diaconaat, evange­li­satie en kerk en Israël vindt u hier. Verder veel ruimte voor financiën en aandacht voor jongeren. Het Diensten­bureau onder­steunt, denkt mee en adviseert u graag.

geloven

Chris­tenen geloven dat God er is en dat Hij ertoe doet. Hij heeft de wereld geschapen en is erbij betrokken met een onvoor­stelbare liefde. Dat heeft Hij getoond door in de persoon van Jezus Christus naar ons toe te komen.

Kerken

  • CGK-NGK Rotterdam Alexan­der­polder (SGA)

naar agenda

De komende activi­teiten zijn:

dienstenbureau

Wij zijn u graag van dienst.

contactgegevens

Klik hier voor de contact­ge­gevens per 'afdeling' binnen het Dienstenbureau.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl