Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

stil op straat

Tijdens de perscon­fe­rentie van vrijdag 26 november werden aanvul­lende strengere maatre­gelen bekend­ge­maakt. Wat betekenen die voor kerken?

update noodhulp Haïti

In augustus werd het zuidwesten van Haïti getroffen door een grote aardbeving met een kracht van 7,2 op de schaal van Richter. Bij deze ramp kwamen minstens 2.248 mensen om het leven en raakten meer dan 12.700 gewond. De aardbeving vernietigde…

vacature missionair voorganger

    Het betreft een functie van 0,6 - 0,8 fte bij zendings­ge­meente Oase voor Nieuw-West (Amsterdam). Het verlangen van OASE is dat levens veran­deren en dat er zo meer recht, vrede en vrolijkheid komt in Nieuw-West. We willen iedereen die…

kerkverband

Op deze pagina's kunt u alles lezen over de geschie­denis van onze kerken, de organi­satie, de kerkorde, maar ook over de verschil­lende deputaat­schappen (commissies) die de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken dienen.

onze kerken

Bent u op zoek naar infor­matie over een plaat­se­lijke kerk, wilt u weten welke predi­kanten beroepbaar zijn of wie u kunt benaderen voor een preek­beurt? Deze pagina's helpen u verder. Ook voor mutaties in het jaarboek kunt u hier terecht.

actief in de kerk

Infor­matie over zending, diaconaat, evange­li­satie en kerk en Israël vindt u hier. Verder veel ruimte voor financiën en aandacht voor jongeren. Het Diensten­bureau onder­steunt, denkt mee en adviseert u graag.

geloven

Chris­tenen geloven dat God er is en dat Hij ertoe doet. Hij heeft de wereld geschapen en is erbij betrokken met een onvoor­stelbare liefde. Dat heeft Hij getoond door in de persoon van Jezus Christus naar ons toe te komen.

Kerken

  • CGK Leerdam

naar agenda

De komende activi­teiten zijn:

dienstenbureau

Wij zijn u graag van dienst.

contactgegevens

Klik hier voor de contact­ge­gevens per 'afdeling' binnen het Dienstenbureau.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

Print Friendly, PDF & Email
Henriette Bal CGK dienstenbureau 0318-582350 info@cgk.nl