Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

taakgroep ondersteunt kerkenraden en classes

De synode heeft besloten een taakgroep in te stellen die onder meer de opdracht heeft gekregen om het onderling gesprek op diverse niveaus binnen de kerken te stimu­leren. De taakgroep kreeg tevens de opdracht om classes en kerken­raden te adviseren…

help Pakistan!

Pakistan is getroffen door de heftigste regens ooit. Een derde deel van het land staat onder water, hele dorpen zijn wegge­vaagd. Via onze partner geven wij noodhulp. Help mee!

Doorgeven over impact

De nieuwste uitgave van Doorgeven gaat over impact. (PS: de digitale versie is voor het eerst doorbladerbaar!)
Wat waren ze trots, Nxau Abraham en Olebogile. Trots op Hessel Visser, die op de foto net gepro­mo­veerd is. Trots op de impact die het werk van Hessel en Coby Visser heeft gehad. De impact op hun moedertaal.

laatste nieuws CGK Missionair

Het is lente in de kerk! En je bent uitge­nodigd om te komen kijken hoe een pioniersplek werkt. Dit en meer in de laatste nieuws­brief CGK Missionair.

met je gezin de zending in!

Overweeg je om met kinderen naar het buitenland te gaan? Doe mee aan Ready Set Go! Twee online infor­ma­tie­bij­een­komsten. Workshops over TCK's, scholing, transitie en afscheid nemen, child­pro­tection, inter­cul­tureel opvoeden en een goede zakelijke…

kerkverband

Op deze pagina's kunt u alles lezen over de geschie­denis van onze kerken, de organi­satie, de kerkorde, maar ook over de verschil­lende deputaat­schappen (commissies) die de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken dienen.

onze kerken

Bent u op zoek naar infor­matie over een plaat­se­lijke kerk, wilt u weten welke predi­kanten beroepbaar zijn of wie u kunt benaderen voor een preek­beurt? Deze pagina's helpen u verder. Ook voor mutaties in het jaarboek kunt u hier terecht.

actief in de kerk

Infor­matie over zending, diaconaat, evange­li­satie en kerk en Israël vindt u hier. Verder veel ruimte voor financiën en aandacht voor jongeren. Het Diensten­bureau onder­steunt, denkt mee en adviseert u graag.

geloven

Chris­tenen geloven dat God er is en dat Hij ertoe doet. Hij heeft de wereld geschapen en is erbij betrokken met een onvoor­stelbare liefde. Dat heeft Hij getoond door in de persoon van Jezus Christus naar ons toe te komen.

Kerken

  • CGK Rijnsburg

naar agenda

De komende activi­teiten zijn:

dienstenbureau

Wij zijn u graag van dienst.

contactgegevens

Klik hier voor de contact­ge­gevens per 'afdeling' binnen het Dienstenbureau.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

Print Friendly, PDF & Email