Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

Joan Bonhof directeur CIS

    Het Centrum voor Israël­studies (CIS) heeft Joan Bonhof benoemd als directeur. Zijn benoeming gaat in per 15 oktober 2019. Hij wordt de opvolger van dr. Michael Mulder, die in de periode 2006 - 2019 voor het CIS als directeur werkte…

klein en krimp

    Ons kerkverband kent een toenemend aantal kleine kerken met een dalende lijn in hun ledental. Van de ruim 180 plaat­se­lijke kerken hebben rond de 40 minder dan 200 leden. Ze worden volgens de cijfers in het jaarboekje (geteld vanaf…

blij met de Bijbel

    Het mooiste liefdes­verhaal ter wereld, zo noemt ds. Marco Hofland de Bijbel. En dat liefdes­verhaal gunt hij iedereen. Zoals de vrouw op de voorkant van de half september verschenen Doorgeven. Marco ontmoet haar in de winkel­straat van…

wat een heerlijk boek!

    Wij vroegen ds. Jan Wessels om een recensie van het boek Een kerk die kan: ‘Iedere kerkenraad, iedere groei­groep, ieder wijkteam, iedere ‘missie­groep’ zou het moeten lezen en bespreken. Ook omdat het zo’n praktisch boek is! Je…

diaconale projecten 2020

    De diaconale projecten voor 2020 zijn bekend! De diaco­nieën hebben het welbe­kende boekje in de brieven­bussen ontvangen. In dit boekje staan alle projecten die deputaten diaconaat met uw hulp steunen in 2020. Niet alleen ideaal voor…

kerkverband

Op deze pagina's kunt u alles lezen over de geschie­denis van onze kerken, de organi­satie, de kerkorde, maar ook over de verschil­lende deputaat­schappen (commissies) die de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken dienen.

onze kerken

Bent u op zoek naar infor­matie over een plaat­se­lijke kerk, wilt u weten welke predi­kanten beroepbaar zijn of wie u kunt benaderen voor een preek­beurt? Deze pagina's helpen u verder. Ook voor mutaties in het jaarboek kunt u hier terecht.

actief in de kerk

Infor­matie over zending, diaconaat, evange­li­satie en kerk en Israël vindt u hier. Verder veel ruimte voor financiën en aandacht voor jongeren. Het Diensten­bureau onder­steunt, denkt mee en adviseert u graag.

geloven

Chris­tenen geloven dat God er is en dat Hij ertoe doet. Hij heeft de wereld geschapen en is erbij betrokken met een onvoor­stelbare liefde. Dat heeft Hij getoond door in de persoon van Jezus Christus naar ons toe te komen.

Kerken

  • CGK Haarlem Open Huis

naar agenda

De komende activi­teiten zijn:

  • 21 september 2019, hele dag: Op Missie! dag voor ML 18-20
  • 1 oktober 2019, 23:59: Classis Rotterdam (Zuiden)
  • 2 oktober 2019, 23:59: Classis Apeldoorn (Oosten)
  • 3 oktober 2019, 23:59: Classis Amsterdam (Westen)
  • 3 oktober 2019, 23:59: Classis Utrecht (Oosten)

diensten­bureau

Wij willen u graag van dienst zijn. U kunt ons altijd bereiken voor vragen en onder­steuning.

contact­ge­gevens

Elke 'afdeling' heeft zijn eigen contact­ge­gevens. Deze kunt u hier vinden.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

diensten­bureau

Wij willen u graag van dienst zijn. U kunt ons altijd bereiken voor vragen en onder­steuning.

contact­ge­gevens

Elke 'afdeling' heeft zijn eigen contact­ge­gevens. Deze kunt u hier vinden.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

Print Friendly, PDF & Email