Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

besluitenboekje synode gepubliceerd

De generale synode is op 11 mei afgesloten. Wat er allemaal besloten is, kunt u terug­lezen in de twee besluitenboekjes.

doorgaan in Noordoost Groningen

Sommige gemeentes worden zo klein, dat het moeilijk wordt om nog zelfstandig verder te gaan. De leden van 4 kleine gemeenten in Groningen vinden opgeven geen optie en werken aan een doorstart. Rudolf Setz vertelt hoe dat gaat.

Dienstenbureau gesloten

    Op donderdag 26 mei, Hemel­vaarsdag, en vrijdag 27 mei is het Diensten­bureau gesloten. Op maandag 30 mei zijn we u graag weer van dienst.

binnenste buiten

    Laura van Engelen zag in Oeganda met eigen ogen wat er gebeurt als een kerk haar binnenste naar buiten keert. Jezus’ liefde wordt zichtbaar. Ze vertelt daarover op pagina 22 in de nieuwste uitgave van Doorgeven. Kwetsbare mensen, van…

noodhulp Oekraïne

    Lena is op het moment dat ze de Oekraïens-Molda­vische grens oversteekt zwanger. Ze wordt recht­streeks naar een kraam­kliniek in Chisinau gebracht. Daar bevalt ze van haar dochter Kira. Bij het oversteken van de grens mag haar man niet…

save the date: 14 juni symposium 'Gods missie, onze agenda?!'

Op DV 14 juni organi­seren we samen met de TUA het symposium 'Gods missie, onze agenda?!' Moet de kerk veran­deren als die zich echt laat inscha­kelen in Gods missie? En hoe dan?
Kom ook en schrijf vandaag nog in!

kerkverband

Op deze pagina's kunt u alles lezen over de geschie­denis van onze kerken, de organi­satie, de kerkorde, maar ook over de verschil­lende deputaat­schappen (commissies) die de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken dienen.

onze kerken

Bent u op zoek naar infor­matie over een plaat­se­lijke kerk, wilt u weten welke predi­kanten beroepbaar zijn of wie u kunt benaderen voor een preek­beurt? Deze pagina's helpen u verder. Ook voor mutaties in het jaarboek kunt u hier terecht.

actief in de kerk

Infor­matie over zending, diaconaat, evange­li­satie en kerk en Israël vindt u hier. Verder veel ruimte voor financiën en aandacht voor jongeren. Het Diensten­bureau onder­steunt, denkt mee en adviseert u graag.

geloven

Chris­tenen geloven dat God er is en dat Hij ertoe doet. Hij heeft de wereld geschapen en is erbij betrokken met een onvoor­stelbare liefde. Dat heeft Hij getoond door in de persoon van Jezus Christus naar ons toe te komen.

Kerken

 • CGK Rotterdam-Centrum

naar agenda

De komende activi­teiten zijn:

 • 27 mei 2022, 10:00:
  CGK Kerkendag
 • 4 oktober 2022, 09:00:
  Classis Rotterdam (Zuiden)
 • 4 oktober 2022, 13:30:
  Classis Groningen (Noorden)
 • 5 oktober 2022, 14:00:
  Classis Apeldoorn (Oosten)
 • 6 oktober 2022, N/A:
  Classis Amsterdam (Westen)

dienstenbureau

Wij zijn u graag van dienst.

contactgegevens

Klik hier voor de contact­ge­gevens per 'afdeling' binnen het Dienstenbureau.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl