Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

open je ogen, oren en neus

    Wat leren we van onze buurt? Zoals Paulus met een teamgenoot door Athene liep (Hande­lingen 17), zo liepen de teams uit Ermelo en ’s-Gravendeel van het missi­onair leertraject (Zzzout) op 8 februari door Veenendaal, tijdens een…

Kamer van Koophandel

    Alle plaat­se­lijke kerken (voor zover zij nog geen KvK-inschrijving hadden) zijn begin 2020 ingeschreven in het Handels­re­gister van de Kamer van Koophandel. Hiermee kunnen zij zich in de toekomst makke­lijker identi­fi­ceren als…

Zzzout in 2020

    Noteer: infor­ma­tie­avond missi­onair leertraject woens­dag­avond 18 maart in Veenendaal aanvang 19.45 uur Met een team van uw gemeente nadenken en werken aan missi­onair zijn in de omgeving van uw kerk? Dat kan in het missi­onair…

diaconale dag 2020

Bewogen in beweging is het thema van de lande­lijke diaconale dag. Het programma is gevarieerd en de workshops beloven boeiend te worden. Hoofd­spreker is André Rouvoet. De diaconale dag (voorheen diake­nendag) wordt gehouden op zaterdag 21 maart in…

kerkverband

Op deze pagina's kunt u alles lezen over de geschie­denis van onze kerken, de organi­satie, de kerkorde, maar ook over de verschil­lende deputaat­schappen (commissies) die de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken dienen.

onze kerken

Bent u op zoek naar infor­matie over een plaat­se­lijke kerk, wilt u weten welke predi­kanten beroepbaar zijn of wie u kunt benaderen voor een preek­beurt? Deze pagina's helpen u verder. Ook voor mutaties in het jaarboek kunt u hier terecht.

actief in de kerk

Infor­matie over zending, diaconaat, evange­li­satie en kerk en Israël vindt u hier. Verder veel ruimte voor financiën en aandacht voor jongeren. Het Diensten­bureau onder­steunt, denkt mee en adviseert u graag.

geloven

Chris­tenen geloven dat God er is en dat Hij ertoe doet. Hij heeft de wereld geschapen en is erbij betrokken met een onvoor­stelbare liefde. Dat heeft Hij getoond door in de persoon van Jezus Christus naar ons toe te komen.

Kerken

  • CGKV Surhuis­terveen

naar agenda

De komende activi­teiten zijn:

  • 3 maart 2020, 03:00: Classis Rotterdam (Zuiden)
  • 3 maart 2020, 23:59: Classis Groningen (Noorden)
  • 4 maart 2020, 23:59: Classis Amers­foort (Oosten)
  • 4 maart 2020, 23:59: Classis Apeldoorn (Oosten)
  • 4 maart 2020, 23:59: Classis Den Haag (Westen)

dienstenbureau

Wij willen u graag van dienst zijn. U kunt ons altijd bereiken voor vragen en onder­steuning.

contactgegevens

Elke 'afdeling' heeft zijn eigen contact­ge­gevens. Deze kunt u hier vinden.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

dienstenbureau

Wij willen u graag van dienst zijn. U kunt ons altijd bereiken voor vragen en onder­steuning.

contactgegevens

Elke 'afdeling' heeft zijn eigen contact­ge­gevens. Deze kunt u hier vinden.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

Print Friendly, PDF & Email