Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

actie LCJ: getuigen gevraagd

Het LCJ, één van de jonge­ren­or­ga­ni­saties van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken, gaat actie­voeren voor drie evange­li­sa­tie­pro­jecten in Nederland en hun eigen jeugdwerk. De actie­slogan dit jaar is: Getuigen gevraagd!

Met de actie­op­brengst wil het LCJ een ambulance bekos­tigen die gebruikt gaat worden voor straat­evan­ge­li­satie van stichting Sjofar. Er is behoefte aan een online kinder­bij­bel­platform gericht op kinde­re­van­ge­li­satie, daarom willen het LCJ ook de ontwik­keling van zo’n platform, via Evange­liestek, onder­steunen. Daarnaast wil de jonge­ren­or­ga­ni­satie het mogelijk maken dat minimaal 250 kinder­bijbels aan gezinnen worden uitge­deeld in Kerkrade via de stichting ‘Een Boodschap voor Kerkrade’. Zoals voorgaande jaren gaat ook nu de helft van de actie­op­brengst naar het LCJ. Deze keer voor goed en betaalbaar Bijbel­stu­die­ma­te­riaal. Om de ziel en zaligheid van alle kinderen en jongeren. Nederland wordt steeds meer een zendingsland. Daarom: Geef het Woord door.

Meer infor­matie op www.getuigengevraagd.nu

Print Friendly, PDF & Email