Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

actie LCJ: getuigen gevraagd

Het LCJ, één van de jonge­ren­or­ga­ni­saties van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken, gaat actie­voeren voor drie evange­li­sa­tie­pro­jecten in Nederland en hun eigen jeugdwerk. De actie­slogan dit jaar is: Getuigen gevraagd!

Met de actie­op­brengst wil het LCJ een ambulance bekos­tigen die gebruikt gaat worden voor straat­evan­ge­li­satie van stichting Sjofar. Er is behoefte aan een online kinder­bij­bel­platform gericht op kinde­re­van­ge­li­satie, daarom willen het LCJ ook de ontwik­keling van zo’n platform, via Evange­liestek, onder­steunen. Daarnaast wil de jonge­ren­or­ga­ni­satie het mogelijk maken dat minimaal 250 kinder­bijbels aan gezinnen worden uitge­deeld in Kerkrade via de stichting ‘Een Boodschap voor Kerkrade’. Zoals voorgaande jaren gaat ook nu de helft van de actie­op­brengst naar het LCJ. Deze keer voor goed en betaalbaar Bijbel­stu­die­ma­te­riaal. Om de ziel en zaligheid van alle kinderen en jongeren. Nederland wordt steeds meer een zendingsland. Daarom: Geef het Woord door.

Meer infor­matie op www.getuigengevraagd.nu

Print Friendly, PDF & Email